Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

FUZULİ - MERHEM KOYUP ONARMA SİNEMDEKİ KANLU DAĞI

GAZEL

1) Merhem koyup onarma sinemde kanlu dâğı
Söndürme öz elünle yandurduğun çerâğı

Sinemdeki kanlı yarayı merhem koyup tedâvi etme. Bu sen kendi elinle onu yaktın.

 

2) Uymuş cünûna gönlüm ebrûna der meh-i nev
Ne i'tibâr ana kim seçmez karadan ağı

Gönlüm deli olmuş. Senin kaşına yeni ay diyor. Karadan akı ayırt etmeyen bir insanın sözüne değer verilir mi?

 

3) Kaddün gamında servün sormağ za'f-ı hâlin
Gülzârdan kesilmez ırmaklarun ayağı


Serv, senin boy boşun kıskançlığı içinde o kadar zayıf onun hâlini hatırını sormak için gül bahçesinden ırmakların ayağı kesilmiyor, mütemadiyen geliyorlar.

 

4) Dür tek dişün sözünü her dem işitmek ister
Bahrim müdâm anunçün sâhildedür kulağı

İnciye benzeyen dişinden bahsedilir. Deniz bunu işitmek ister. Bunun için kulağı sahildedir.

 

5) Zülfü siyeh sanemler olmuş senün esîrün
Işkunda her birimin öz zülfü boynu bağı

Siyah zülüflü güzeller, putlar senin esirin olmuş. Senin aşkında her birinin kendi saçı, kendi boynunun bağı olmuş.

 

6) Ger müşg derse âşık ol buy-i zülfe sâkî
Tünd olma bir kadeh ver ter eylesün dimâğı

Âşık eğer sevgilinin zülfünün kokusuna misk derse kızma, na bir kadeh ver damağını ıslatsın.

 

7) Devrân havâdisinden yoh bâkümüz Fuzûh
Dâru'l-emânumuzdur meyhâneler bucağı

Ey Fuzûlî, dünya felâketlerinden korkumuz yoktur. Mey-haneler köşesi bize emniyet te'min eden sığınağımızdır.

 

ALİ NİHAT TARLAN

 

İLGİLİ İÇERİK

FUZULİ - EĞER ÇIKSA İDİ DERDÜN CİSMDEN DERDÜM Kİ CANDUR BU

FUZULİ - BUDUR FARKI GÖNÜL MAHŞER GÜNÜNÜN RUZ-I HİCRANDAN

FUZULİ - KEREM KIL KESME SAKİ İLTİFATUN Bİ-NEVALARDAN

FUZULİ - BENDE MECNUN'DA FÜZUN AŞIKLIK İSTİDADI VAR

FUZULİ HAYATI ve ESERLERİ

FUZULİ-ÖYLE SERMESTEM Kİ İDRAK ETMEZEM...

FUZULİ-BERCESTELER

FUZULİ-ÂL-İ ABÂ MERSİYESİ

FUZULİ - LEYLÂ VE MECNUN AÇIKLAMASI

FUZULİ - MERHEM KOYUP ONARMA SİNEMDEKİ KANLU DAĞI İNCELEMESİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi