Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

“ki” BAĞLACI “-ki” SIFAT ve ZAMİRİNİN YAZIMI

 

Türkçede üç çeşit "ki" vardır: 

1. Bağlaç olan "ki"

2. Sıfat yapan "-ki" 

3. Zamir olan(ilgi zamiri)  “-ki”

 

1.BAĞLAÇ OLAN “Kİ”

 • Bağlaç olan "ki" daima ayrı yazılır. 
 • Sıfat yapan "-ki" ve zamir olan "-ki" eklendiği sözcüğe bitişik yazılır.

 

Bağlaç olan ki ayrı yazılır: 

 • Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer.

             I. Cümle                   II. Cümle

 • Eve geldim ki ne göreyim?

         I. Cümle                II. Cümle

Bu iki cümlede görüyoruz ki bağlaç olan ki genellikle iki cümleyi bağlar

 

Şüphe ve pekiştirme göreviyle kullanılan ki sözü de ayrı yazılır: 

 • Ders bitti, zil çaldı mı ki
 • Seni öyle göreceğim geldi ki.
 • Türk dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil, şuurla işlensin. (Atatürk)

 

Birkaç örnekte ki bağlacı kalıplaşmış olduğu için bitişik yazılır: 

 • Belki
 • Çünkü
 • Hâlbuki
 • Mademki
 • Meğerki
 • Oysaki
 • Sanki

Bu örneklerden “çünkü” sözünde ek aynı zamanda küçük ünlü uyumuna uymuştur.

 

2. SIFAT YAPAN “-ki”

Sıfat yapan “-ki” eki yer bildiren kelimelere “-deki/-daki” şeklinde, zaman bildiren kelimelere doğrudan eklenir ve bitişik yazılır.

 • Evdeki hesap çarşıya uymadı 

            Sıfat      isim

 • Yoldaki eşya kimin acaba? 

             Sıfat     isim

 • Akşamki  yemek çok güzeldi

           Sıfat         isim

 • Dün maç enfesti

           Sıfat      isim

 • Yarınki  yazılı sınavı nasıl olacak acaba? 

           Sıfat     isim

 

3.ZAMİR OLAN “-ki”

“-ki” eki bir ismin yerini tutarak zamir olarak kullanılabilir Bu da genellikle bir isim tamlamasında tamlananın yerini tutar.

 • Benim  kitabım  Ahmet'in  kitabından yenidir.

         t.yan   t.nan      t.yan            t.nan

 • Benim  kitabım  Ahmet'inkinden yenidir."

          t.yan   t.nan      t.yan  ilgi.e  -ki zamiri

Yukarıdaki cümlede “-ki” eki “kitabın”yerini tuttuğu için ve “-in” ilgi ekinden sonra geldiği için zamir olarak kullanılmış ve bitişik yazılmıştır.

 

UYARI: Dilimizdeki bu üç farklı "-ki"yi birbiriyle karıştırmamak için şu pratik yöntemleri uygulayın.

Cümle içerisinde -ki'den sonra -ler çokluk ekini getirebiliyorsanız o “-ki” zamir olan -ki'dir. Ayrıca zamir olan -ki'nin bir ismin yerini tuttuğunu ve genellikle zamirlerin üzerine geldiğini de unutmamalıyız.

Sıfat yapan -ki de sıfat tamlaması kurar. Sıfat yapan -ki her zaman bitişik yazılır. Pratik olarak önündeki isme "hangi" sorusunu yönelterek bulur ve diğer -ki'lerden ayırt ederiz, öyleyse bu sıfat yapan -ki eklendiği sıfata daima bitişik yazılır.

 

Bağlaç olan “ki”nin cümleye kattığı anlamlar

 • Anlamca ilgili iki cümleyi birbirine bağlar.

İşittim ki bu gölün balığı çok lezzetliymiş.

 • Neden-sonuç ilgisi kurar.

Beni bu konuda bilgilendirmedin ki niye kızıyorsun? 

 • Koşul ilgisi sağlar.

Sevgi göstereceksin ki sevilesin.

 • Özneyi vurgulamak için kullanılır.

Sen ki her zaman yapılması gerekeni bilirdin.

 • Cümle sonlarında yakınma ya da kınama anlamı verir.

“Hiçbir çocuk bana ‘baba’ demedi Ben, hiç baba olmadım ki.”

 • Sorulu cümlelerin sonunda kuşku, kaygı belirtir.

Konuyu anlamış mıdır ki?

 • Şaşkınlık anlamı sağlar.

 Eve geldim ki kedim her tarafı darmadağın etmiş.

 • Cümle sonunda kullanıldığında eksiltili cümle oluşturur.

Sen hiç yemek yememişsin ki.

SON EKLENENLER

Üye Girişi