Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

CÜMLE ANLAMI-TEST - 1

 

1.(I) Beşiktaş’ta Barbaros Parkı’nda Yahya Kemal’in bir heykeli bulunuyor. (II) Yahya Keman Sevenler Derneği tarafından 1 970’lerde yaptırılmış bu heykel. (III) Bence büyük şairi iyi anlamış bir sanatkârın elinden çıkmış, korunması gereken değerli bir sanat eseri bu. (IV) Ama öteki değerli eserlerimiz gibi bu eser de kötü niyetli insanların hışmına uğramış.(V) Heykelin bulunduğu kaidenin arkasında, şairin yaslandığı kısmın üzerini örten mermer şimdi yok. 
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde öznellik söz konusudur?

A)I ve II         B) II ve III            C)II ve IV                   D) III. ve IV             E) IV. ve V.

 

2. (I) Adalet Ağaoğlu’nun “Romantik Bir Viyana Yazı” romanı ‘barok” sözcüğüyle başlar. (II) Bu sözcük yazarın aklına takılan, ama neden takıldığını çözemediği bir bilmecedir sanki. (III) Neden bu sözün takıldığını düşünmeye başlamasıyla birlikte okur da bir zihin akışının içine girer. (IV) Burada “barok” sözünü çağrıştıracak belirli bir neden yokken sözcük zihne düşer ve bir bilinç akışına neden olur. (\/) Okur, yazarın zihninin işleyişine tanık olduğunu neden sonra anlar. 
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde benzetme söz konusudur?

A) I      B) II       C) III         D) IV        E) V

 

3. (I) Okumak istediğim bir kitap vardı, başka bir dilden çevrilmiş. (II) Kitapların orijinalini bulamadım, onun için Türkçe çevirisini okuyayım dedim. (III) Açtım; çevirmen, bir de önsöz yazmış kitaba. (IV) Öyle sözcükler kullanmış ki anlayan beri gelsin. (V) Yazar, Türkçe sözler kullanmayı yakıştıramamış kendine. (VI) Öyle ya, yabancı sözcükler kullanacak ki güzel yazabildiğini, aydın bir kişi olduğunu göstersin! 
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisiyle birlikte sözü edilen yapıtın üslubuyla ilgili bilgi verilmeye başlanmıştır? 
A) Il. B) Il. C) IV. D) V. E) VI

 

4. (I) Saramago “Körlük” romanında olayları dış gözlemcinin ağzından anlatmayı seçmiştir. (II) İlk paragraflarda ‘orta şeritte, en öndeki araba diyerek anlatıcı kendi yerini de açıklar. (III) Birkaç araç arkadaki bir arabanın içindedir kendisi. (IV) Daha sonra kaldırımda biriken yayalardan birinin açısından anlatmaya devam eder. (V) Sonra da olayın geliştiği her noktada var olan biri durumundadır. (VI) Anlatıcının sürekli değişmesi heyecan verici olsa da okurun olayları takibi açısından son derece verimsiz bir yöntemdir. 
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazar hem olumlu hem olumsuz bir değerlendirmede bulunmuştur? 
A) II B) III. C) IV. D) V. E) VI

5. (I) Bourget gibi yazarlar, Zevaco gibi serüven öykücülerinden daha değersizdir benim gözümde. (II) Zevaco, bilir kendisinin öyle yüksek bir yazar olmadığını. (III) Eğlendirmek için yazar. (IV) Toplumun önünde, gittiğini iddia etmez. (V)Ötekiler ise bir beğenirler kendilerini, çok kişiyi de kandırırlar; kendilerini bütün yazarlardan üstün görürler. 
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde karşılaştırma yapılmıştır? 
A)l ve II. B)I ve V. C)II ve IV. D)III ve V. E)IV ve V.

6. (I) Üç katlı olan müzenin zemin katı bugün idari işler bürosu olarak kullanılmaktadır. (II) Birinci katta Fikret’in hocası Recaizade Ekrem’in yağlı- boya portresi ve Edebiyat-ı Cedide sanatçılarının fotoğraflarının sergilendiği Edebiyat-ı Cedide Odası var. (III) Halife Abdülmecid tarafından yapılan bir yağlıboya tablo yine birinci katta bulunuyor. (IV) Fotoğraf, kişisel eşyalar ve giysiler, çalışma masası, koltuk ve sandalyelerin sergilendiği Abdülhak Hamid Salonu müzenin en gözde bölümlerinden. (V) Şair Nigar’ın kitapları, kişisel arşivi, masa, sandalyeler ve dolabının teşhir edildiği bölüm ise ikinci katta bulunuyor. 
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde öznellik söz konusudur? 
A) I      B) II       C) III         D) IV        E) V

 

7. (I) Bugün genç bir bayanla konuşuyordum. (II) “Aşina sözünü sever misiniz?” diye sordu bana.

 (III) Sarsılıverdim; eski dilin özlemi uyandı içimde. (IV) “Aşina” sözcüğünü sevmez olur muyum? (V) Severim eski dilimizi, onu yerenlere, onunla eğlenenlere kızarım. 
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “beklenmeyen bir durumla karşılaşma” söz konusudur? 
A)I. B)II. C)III. D)IV. E)V. 

8. (I) Hikâyelerim yazıldı yazıldı, ama elimde kaldı. (II) Birkaç kez yüreklenip o dergilere göndermedim değil tabii. (III) Ama hiç karşılık alamadım dergilerden. (IV) Hikaye tekniğimin farklı, kendine özgü ve oldukça sıradışı olduğunun farkındaydım. (V) Dergileri zorlamayı düşündüm ve yayımlayabilme yollarını aradım; sonunda da buldum. 
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden yazarın özgün olduğu çıkarılabilir? 
A)I. B)II. C)III. D)IV. E)V.

9. (I) Musahipzade hepimizin bildiğimiz birtakım öyküleri birbirine ekleyip anlatır. (II)O öyküler, kısaca anlatıldı mı, gülümsetebilir kişiyi, hoş olabilir. (III) Oyunda ise uzatılıyor, sözde canlandırılıyor, bir tadı kalmıyor. (IV) Binleri ona bu tekniğinin yanlış olduğunu mutlaka hatırlatmalı. (V) Böyle giderse, eminim, tiyatroyu seven birkaç kişi de ondan soğuyacak. 
Bu parçada yazar, numaralanmış cümlelerin hangisinde önyargıda bulunmuştur? 
A)I. B)II. C)III. D)IV. E)V.

10. (I) Hasta düştü mü, nedense ölümü düşünüyor kişi. (II) Güzeldir yaşamak, kolay kolay katlanılmaz bu yeryüzünü bırakmaya. (III) Yine de söyleyeyim, korkmuyorum ölümden. (IV) Ölmek istenilmez ya, ne yapalım, kaçacak yerimiz mi var? (V) Epeyce yaşlandım, altmışıma yaklaşıyorum, bu kadar yaşadım yeter bana. 
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde çaresizlik söz konusudur? 
A)I. B)II. C)III. D)IV. E)V.

 

11. (I) Gümüşhane, eskilerde, Harşit Çayı’na akan Musalla Deresi’nin iki yamacında denizden 1500 metre yükseklikteki dağda kuruluymuş. (II) Doğal yapısı, yeşilliği, bozulmamış eski yapıları ve tarihi kalıntıları ile bir cennet burası. (III) Burayı terk edenler neyse ki bir daha geri dönüp tahrip etmemiş. (IV) Çirkin yapılana doldurmamış. (V) Eski Gümüşhane SİT alanı olarak mutlaka koruma altına alınmalı. (VI) Yoksa bu güzelliği de dönüşü olmamak üzere kaybederiz. 
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi, kendinden önceki cümlede sözü edilen önerinin gerçekleşmemesi durumunda karşılaşılacak olumsuzluğu bildirmektedir? 
A)II. B)III. C)IV. D)V. E)VI.

 

12. (I) Akıcı, trajikomik, Doğu ve Batı’nın renkli karakterleriyle dolu olan bir roman bu. (II) Büyümeyi, arkadaşlığı, vefasızlık ve kimlik arayışını konu ediyor. (III) Yerleşik klişeleri gösteren ve onları yıkan kozmopolit bir kitap. (IV) Bu kitabın bence bir tek hatası vardır: Bayan olan yazarın, kendisine erkek olan bir anlatıcı seçmesi. (V) Okurken zorlandığım zamanlar oldu, anlatıcı ya da kahraman erkek mi bayan mı, diye. (VI) Keşke ya üçüncü tekil kişi kullansaydı, ya da bir bayan anlatıcı seçseydi. 
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisiyle birlikte yazar, sözünü ettiği kitapla ilgili olumsuz değerlendirmelerde bulunmaya başlamıştır? 
A)II.                B)III.              C)IV.                D)V.                 E)VI.

13. İnsanın değeri, biraz da başkalarının kendisi hakkında düşündükleriyle ölçülür. 
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? 
A) Kendine güvenen kişi, başkalarının övgü ve yergilerine kulak asmaz. 
B) İnsanoğlu yermekte cömert, övmekte oldukça cimridir. 
C) Özeleştiri yapmasını bilen kişi, hatalarından ders almayı da bilir. 
D) Başkalarının bir kişi hakkındaki değerlendirmeleri, o kişinin değeri hakkında az çok bilgi verir. 
E) İnsan, başkalarının kendisi hakkındaki eleştirilerinden ders alarak mükemmele ulaşabilir.

 

14. Dilimizin sözdizimi bakımından değişmemesini istemek, düşünüş biçimimizin değişmemesini istemek demektir, 
Bu cümleyle aşağıdakilerden hangisi anlamca birbirine en yakındır? 
A) Düşünme biçimimiz değişirken dilimizin söz diziminin de değişmesi kaçınılmazdır. 
B) Dilin olmadığı yerde düşünceden söz edilemez. 
C) Her yeni düşünce sistemi, kendine özgü bir dil yaratır. 
D) Dilini yitiren uluslar düşünme yetilerini de yitirir. 
E) Dil, bir ulusun değerlerini nesilden nesle aktaran en önemli taşıyıcıdır. 

15. Ben yazar olmak için yazı yazıyor değilim, yazdıklarım yerleşmiş bir yanlışı ortadan kaldırmayı başarmışsa amacıma ulaştım demektir. 
Düşüncesini bu şekilde açıklayan bir yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 
A) Yazarlığın belli bir amaç gözetilerek yapılamayacağına inandığı 
B) Yazma amacının kimi yerleşik yanlışlıklan yok etmek olduğu 
C) Yazar olmayı hedeflemeyen bir yazma eylemine karşı çıktığı 
D) Her yazının belli bir amaç doğrultusunda yazılmasının yanlış olduğuna inandığı 
E) Yazarlık konusundaki kimi yerleşik yargıların değiştirilmesi gerektiğine inandığı 

16. Genç öykücülerimizin büyük bir bölümü, kendilerinden önceki öykücüleri okumadan öykü yazılabileceğini sanıyorlar; böylece öykü yazmanın temel koşulunu göz ardı ediyorlar. 
Bu parçaya göre genç öykücülerin öykü yazabilmelerinin temel koşulu aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Usta bir yazara öykünmek 
B) Geçmişteki öykücüleri okumak 
C) Güçlü bir gözlem yeteneğine sahip olmak 
D) Öykünün teknik özelliklerini iyi bilmek 
E) Öykünün tarihsel gelişimini takip etmek

 

17. Bir şair, kendi şiirlerine, başkasının gözüyle bakmasını bilirse; pek ala, şiirinin niteliği hakkında doğru ve gerçekçi bir düşünceye sahip olabilir. 
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? 
A) Bir şairin, kendi şiirlerini en doğru biçimde değerlendirebilmesi[ için şiirine dışarıdan bakabilmesi gerekir. 
B) Başkasının değerlendirmelerini dikkate alarak kendi şiirine bakan şair, şiirinin gerçek niteliğini ortaya çıkaramaz. 
C) Şiir başlı başına bireysel bir çabadır; bu yüzden bir şiir hakkında taban tabana zıt değerlendirmelerde bulunulması doğaldır. 
D) Kendi şiirinin niteliklerini yeterince anlatamayan şair, şiirinin herkes tarafından beğenilmesini beklememelidir. 
E) Çoğunluğun yanlış bir kanıda birleşmesi mümkün değildir; bu yüzden çoğunluğun beğenmediği bir şiire nitelikli denemez. 

18. Bir derginin kapağını önemsiz buluyorsanız, sabah yüzünüzü yıkamadan, saçınızı taramadan, tıraşınızı olmadan çıkın sokağa öyleyse. 
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? 
A) Derginin içeriğinin göz ardı edilmesinin yanlış olduğu 
B) Her insanın, kendisine çekidüzen vermesi gerektiği 
C) Okurun, bir dergiyi kapağına bakarak değerlendirmesinin yanlış olduğu 
D) Bir derginin kapağının çok önemli olduğu 
E) Okurun, derginin içeriğini değil görünüşünü önemsediği 

19. (I) Haziran ayında Beyoğlu’nda dolaşırken aşina olduğum karakterlere rastladım. (II) Bu karakterler bir sanat atölyesine ait olan “Çizgi Kahramanlar Sokakta” sergisiydi. (III) Kim bilir belki çoğunuz çizgi kahramanları sokakta görme fırsatını yakalamışsınızdır. (IV) Bu sergi için, herkesin çok yakından tanıdığı ve sevdiği karikatür dünyasının birbirinden ünlü çizgi kahramanları, seramik ateşiyle hayat buldular. (V) Bu yüzden de sanatseverlerle buluşmak için İstanbul’un çeşitli sokaklarında randevulaştılar. 
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde tahmin söz konusudur? 
A)I.                 B)II.                C)III.              D)IV.                E)V

 

CEVAP ANAHTARI:

1.D       2.B       3.C       4.E       5.B       6.D       7.C       8.D       9.E       10.D     11.E      12.C      13.D     14.A     15.B      16.B      17.A     18.D     19.C

YÜKLEMİN YERİNE VE ANLAMINA GÖRE CÜMLELER - KONU ANLATIM VİDEOSU ( Youtube Kanalımız için TIKLAYINIZ)

SON EKLENENLER

Üye Girişi