Kullanıcı Oyu: 2 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

CÜMLE ÇEŞİTLERİ

TEST-1


1.Aşağıdaki cümlelerin hangisi fili cümlesidir? 
A) Sabahleyin aldığım ekmekler hâlâ  taptazeydi. 
B) Son gördüğümde babasının iş yerindeydi. 
C) En sevdiğim ulaşım aracı trendir. 
D) Hava tahmin ettiğimden de soğuktu. 
E) işin böyle sonuçlanacağını tahmin etmişti. 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir isim cümlesi değildir
A) Bu kasabada ilk oturduğumuz ev, deniz kenarındaydı. 
B) Tren sabahın ilk ışıklarıyla kasabaya vardı. 
C) Niyetim burada bir iki yıl daha kalmaktı. 
D) Buranın insanlarıyla aramız gerçekten iyiydi. 
E) Tek bildiğim, onların kasabayı çok sevdiğiydi. 

3. Aşağıdaki dizelerin hangisi bir eksiltili cümle oluşturmuştur? 
A) 
Bir köy gördüm ta uzaktan 
     Dağlar ardında kalmış bilmezsiniz 
B) Kar örtmüş göremezsiniz karanlıktan

     Yalnızlıktan üşür, üşür de çaresiz 
C) İniyor ve karaltında örtüyorum 
     Bu çocukları, bu habersiz çocukları 
D) Ben gamlı, donuk kış güneşi 
     Çıplak dallarda, sessiz dinleniyorum 
E) Köyleri, yolları, dağı, taşı 
     Isıtıyor, avutuyorum 

4. “Yüklemden sonra bir öğe değil bir öğenin tamamlayıcı unsurunun olması da cümleyi devrik yapar.” 
Aşağıdakilerden hangisinde bunu örneklendiren bir kullanım görülmektedir? 
A) Bir gün olsun inanmadın bana. 
B) Sence her zaman suçluydum ben. 
C) Beni anlamaya niyetin de yoktu senin. 
D) Beni sorumlu tutardın her yanlıştan. 
E) Bir gün sen de anlayacaksın suçsuz olduğumu.


5. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemine göre ötekilerden farklıdır? 
A) Hava ağarmasına rağmen sokak lambaları yanıyordu. 
B) Neşe içinde denize girerken birden rüzgar çıktı. 
C) Son zamanlarda halini hiç beğenmiyorum senin. 
D) Olayları gereğinden çok büyütüyorsun.

E) O günlerde sen henüz küçüktün. 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisi öğe dizilişine göre kurallıdır? 
A) Hayatından eskiden beri şikâyet etmezdi pek. 
B) Dertlerini de kimselere anlatmazdı hiç. 
C) Başkalarının kendini övmesinden hoşlanmazdı da. 
D) Çok mütevazı, sakin bir hayat özlerdi hep. 
E) Küçük şeylerden bile mutlu olmasını çok iyi öğrenmişti artık. 

7. Günün bitmeye yüz tuttuğu andan beridir 
Duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir 
Bir geliş var, ne mübarek, ne garip alem bu 
Hava boydan boya binlerce hayaletle dolu 
Her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir.

Bu dizelerin hangisi bir ünlem cümlesi özelliği gösterir? 
A)I           B)II    C)III         D)IV          E)V.

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir fili cümlesi değildir
A) Ders çalışmayı eskiden beri pek sevmezdi. 
B) Keşke şu sorular, şu sınıf geçmeler olmasaydı. 
C) Her sınav vakti, belki sıkıntıdan, hastalanırdı. 
D) Okumayı sevmediğini arkadaşlarına pek belli etmezdi. 
E) Ona göre hayatın tek amacı yaşamanın tadını çıkarmaktı.

 

9. Aşağıdaki dizelerden hangisi yüklemine göre farklıdır?

A) Bahar günlerinden haber vermiyorsa

     Bütün gazeteleri kapatmalı 
B) Salkım salkım dökülen akasyalara

     Bakan yoksa düzenden filan söz etmeyin 
C) Bir yıkık, yanık köprüden 
     İlk ben geçtim karşı kıyısına Sakarya’nın 
D) Kanın ve gözyaşının çiçeklediği 
     Yurt sevgisidir dokuduğum 
E) Sabahları kutsal işlere uyanışların

     Güzelliğini, tazeliğini öğreteceğim size

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumludur? 
A) Onun gibi birisi bunu beğenir mi hiç? 
B) Artık ne soran ne arayan bulunur. 
C) Orman mı dedin, hak getire. 
D) 0 da bunu istiyorsa, neden olmasın? 
E) Onu sevmek mi, şeytan görsün yüzünü.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisi ünlem cümlesidir? 
A) 
Verdiği davete bizi çağırmayınca çok üzüldüm 
B) Bence ona kızmakta gayet haklıydın 
C) Çabuk aldığın kitabı yerine koy 
D) Başkalarına saygılı olmayı da öğrenmelisin 
E) Söylediklerinden hiçbir şey anlamadığımı söyleyeyim. 

 

12. Sen sabahlar kadar tazesin

Pembesin, beyazsın, yeşilsin 
Tarlalarda bulutların gölgesi gibi 
Güzelsin

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilemez
A) Olumlu isim cümlesi 
B) Benzetme bildiren zarf tümleci 
C) Fili cümlesi 
D) Belirtili isim tamlaması 
E) Kurallı cümle

 

13. Kendi içine kapanmış, aranmadıkça, ben de varım, demeyen, edebiyat çevreleriyle ilişki kurmaktan çekinen, hatta korkan, kendini olduğundan üstün görme küçüklüğüne düşmeyen sıkılgan, çekingen bir insandı. 
Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez
A) Sadece yüklemden oluşmuştur. 
B) Dokuz tane fiilimsi kullanılmıştır. 
C) Ek-filin geniş zamanıyla çekimlenen bir isim bulunmaktadır. 
D) Birden fazla yapım eki alan sözcük kullanılmamıştır. 
E) Bileşik sözcüğe örnek gösterilemez. 

14 Aşağıdaki cümlelerden hangisi sözde soru cümlesidir? 
A) Benin artık sizin gibi anlayışsız insanlarla ne işim olabilir? 
B) Bu dernek sokakta kalanlara yardım amacıyla mı kuruldu? 
C) Sizce bu yeni yasanın bize bir yararı dokunur mu? 
D) Bu ıssız yerde kaç gün daha kalacağız acaba? 
E) Niçin yaşadığınız sorunları yetkililere anlatmıyorsunuz. 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisi öğe dizilişine göre ötekilerden farklıdır? 
A) Kitabın kapağında çok güzel bir resim vardı. 
B) Yardımcı ders kitaplarından da yararlanın. 
C) Okul açılmadan eksiklerinizi tamamlamalısınız. 
D) Kimi oyuncular saha kenarında bekliyordu. 
E) Babam bizimle ilgilenmezdi pek. 

16. (I) Dizüstü duran adam vezirlerin işaretiyle kalktı. (II) Geri geri gidip perdenin yanında dikildi. (III) Bu sefer huzura getirilen, tıknaz, esmer, afacan bir yeniçeri neferiydi. (IV) Nefer serbestçe yürüdü, sancağı öptü, el bağladı. (V) Sessizlik içinde padişahın soracağı suali bekledi. 
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi yüklemine göre diğerlerinden farklıdır? 
A)I           B)II    C)III         D)IV          E)V.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik zarf tümleci görevinde kullanılmamıştır
A) Köylüler tarladaki işlerine hava kararmadan son verdiler. 
B) Hava, yağmur yağacakmış gibi sıkıntılıydı. 
C) Bir an önce eve varabilmek için koşarak traktöre bindiler. 
D) Yağmur başladığında neredeyse tahta köprüye gelmişlerdi. 
E) Yağmurdan iyice ıslanan ve kayganlaşan köprüden nasıl geçeceklerini düşünmeye başladılar.

18. (I) Hasan Tahsin, yüreğinin ezildiğini, başının dönmeye başladığını hissetti. (II) Bir an koltuğun kenarına bir sığıntı gibi ilişti. (III) Odasını, yeşil gözlerini iri iri açarak süzdü. (IV) Kapının arkasında tatillerde astığı, matbaasının bayrağı duruyordu. (V) Bayrağı dikkatle, kırılacak bir eşya gibi torbasından çıkardı. 
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır? 
A)I           B)II    C)III         D)IV          E)V.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisi basit bir isim cümlesidir? 
A) Soruma, ilk sıradaki kısa boylu öğrenci cevap verdi. 
B) Öğrencilerim, kime, hangi soruyu sorabileceğimi az çok tahmin ederdi. 
C) Her sorunun kolay bir çözümü mutlaka vardır. 
D) Sınavdan sonra cevap anahtarını benden alabilirsiniz. 
E) Bu sorularla başarılı olmamak mümkün değil.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisi öğe dizilişine göre devrik, olumlu bir isim cümlesidir? 
A) 
Dün bendim sana telefon eden. 
B) Zamanı dolmadan bitirmişti verdiğim işleri. 
C) Bu konuda ayrıntılı bir bilgisi yoktu onun. 
D) Verilen görevi tam anlamıyla yapmayı severdi çok. 
E) Masanın üzeri birbirine karışmış dosyalarla doluydu.

21. Ziyalar, kokular, süsler, çiçekler... 
Ömrümün her günü başka bir düğün 
Bülbüller koynunda aşkı çiçekler 
Güller dökülür göğsüme bütün 
Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez ? 
A) İkinci dize eksiltili bir cümledir. 
B) Dördüncü dizenin yüklemi geçişsizdir. 
C) Üçüncü dizenin yüklemi etkendir. 
D) Birden çok türemiş sözcük kullanılmıştır. 
E) İsim tamlaması nesne görevindedir.

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat - fiille yapılan yan cümlecik dolaylı tümleç görevindedir? 
A) Kapının ufak aralığından, içerideki insanların ne yaptığına baktım. 
B) Elindeki dosyaları o masadan bu masaya gezdiren adamı hayranlıkla izledim. 
C) Birden, bilgisayarın başına oturmuş yaşlı bir kadın dikkatimi çekti. 
D) Onu daha önce bir yerlerde gördüğümü sanıyorum. 
E) İnsan bazen çevresindeki insanları anlaşılmaz nedenlerle unutup gidiyor.

23. Ne yıldızlar kaynaşır gökyüzünde 
Ne sevdayla dolar taşar gönüller 
Bir rüzgâr eser ki bıçak gibi 
El ayak şişer 
Sivas yollarında geceleri 
Ağır ağır kağnılar gider 
Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Bileşik sözcük kullanılmıştır. 
B) İlk iki dize anlamca olumsuzdur. 
C) İsim tamlaması dolaylı tümleç görevindedir. 
D) İsim cümlesi kullanılmamıştır. 
E) Son iki dizede anlam kayması vardır.

 

CEVAP ANAHTARI:

1.E        2.B       3.D       4.C       5.E       6.C       7.C       8.E       9.D       10.D     11.C      12.C      13.D     14.D     15.E      16.C      17.E      18.B      19.C      20.A     21.E      22.A     23.E

 

İLGİLİ İÇERİK:

CÜMLE ÇEŞİTLERİ-1

CÜMLE ÇEŞİTLERİ-2

CÜMLE ÇEŞİTLERİ SUNUSU

CÜMLENİN ÇEŞİTLERİ TESTİ-01

CÜMLENİN ÇEŞİTLERİ TESTİ-02

CÜMLENİN ÇEŞİTLERİ TESTİ-03

CÜMLE ÇEŞİTLERİ - KONU ANLATIM VİDEOSU ( Youtube Kanalımız için TIKLAYINIZ)

YÜKLEMİN TÜRÜNE GÖRE CÜMLELER - KONU ANLATIM VİDEOSU ( Youtube Kanalımız için TIKLAYINIZ)

YÜKLEMİN YERİNE VE ANLAMINA GÖRE CÜMLELER - KONU ANLATIM VİDEOSU ( Youtube Kanalımız için TIKLAYINIZ)

YAPILARINA GÖRE CÜMLELER - KONU ANLATIM VİDEOSU ( Youtube Kanalımız için TIKLAYINIZ)

SON EKLENENLER

Üye Girişi