Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

KENDİ KENDİME - TEVFİK FİKRET


Bir buçuk, işte bir buçuk sâat
Bir küçük, ruhsûz neşîde için;
Bu kadar sa’y, i’tina, zahmet
Topu bir kıt’a, ya kasîde için.

Ah ey pîş-i istifâdemden
Bî-tevakkuf uzaklaşan mevecât,
Ey mübârek dakikalar, sizi ben
Böyle gaybeylemekteyim, heyhât!

Bilirim: Bir nefeste bir demde
Koca bir kâ’inat-ı zinde doğar;
Canlanır bir hayât, bir hilkât.

Öyle zî-rûh var ki âlemde
Bir buçuk sâ’atın içinde doğar,
Yaşar, itmâm-ı ömr eder... ibret!

İLGİLİ İÇERİK

TEVFİK FİKRET'İN ŞİİRLERİ

ŞİİRLER

TEVFİK FİKRET TOPLU ŞİİRLERİ

TEVFİK FİKRET HAYATI ve ESERLERİ

TEVFİK FİKRET- BALIKÇILAR ŞİİRİNİN İNCELMESİ

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi