Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

 TEVFİK FİKRET - ÖMR-İ MUHAYYEL İNCELEMESİ

Bir ömr-i muhayyel... Hani gülbünler içinde

Bir kuşcağızın ömr-i bahârîsî kadar hoş;

Bir ömr-i muhayyel... Hani göllerde, yeşil, boş

Göllerde, o sâfiyet-i vecd-âver içinde

Bir dalgacığın ömrü kadar zaîl ü muğfel

Bir ömr-i muhayyel!

 

Yalnız ikimiz, bir de o: Ma'bûde-i şi'rim;

Yalnız ikimiz, bir de onun zıll-ı cenâhı;

Hâkîlere bahş eyleyerek hâk-i siyâhı

Dûşunda beyaz bir bulutun göklere âzim.

 

Her sahn-ı hakîkatten uzak, herkese mechûl;

Bir safvet-i masûmenin âgûş-ı terinde,

Bir leyle-i aşkın müteennî seherinde

Yalnız ikimiz sayd-ı hayâlât ile meşgul.

 

Savtındaki eş'ar-ı pür-âhenk ile mâlî,

Şi'rimdeki elhan-ı muhabbetle nagam-saz,

Ah istiyorum, göklere âmâde-i pervâz

Bir lâne-i âvârede bir ömr-i hayâlî...

 

Bir ömr-i hayâlî... Hani gülbünler içinde

Bir kuşcağızın ömr-i bahârîsî kadar hoş;

Bir ömr-i hayâlî... Hani göllerde, yeşil, boş

Göllerde, o sâfiyet-i vecd-âver içinde

Bir dalgacığın ömrü kadar zaîl ü hâlî

Bir ömr-i hayâlî!

 

Sözlük

Gülbün: Gülün bittiği yer, gülün yetiştiği yer

Sâfiyet: Temizlik

Aver: Getiren

Mugfel: Aldatılmış

Ma’bude: Peri, dişi ilham perisi

Zıll: Gölge

Cenah: Kanat

Dûş: Omuz

Âzîm: Yükselen, yönelen / niyetli

Safvet-i masume: Masum bir saflık

Âgûş-ı ter: Taze kucak

Müteennî: Temkinli

Sayd-ı hayâlât: Hayallerin avcılığı

Savt: Ses, seda

Eş'ar-ı pür-âhenk: Ahenk dolu şiirler

Mâlî: Çok fazla dolu

Nagam-saz: Nağme söyleyen

Âmâde-i pervâz: Göklerde uçmaya hazır

Hâlî: Boş / hâlâ: Boşluk

 

Nesre çevrilmiş şekli

Hayali bir ömür… Hani gül bahçeleri içinde bir kuşcağızın bir baharlık ömrü kadar hoş, hayali bir ömür… Hani yeşil, boş göllerde insanı kendinden geçiren saflığın içinde bir dalgacığın ömrü kadar geçici ve aldatıcı hayali bir ömür.

Yalnız ikimiz bir de o şiirimin perisi, yalnız ikimiz bir onun kanadının gölgesi. Kara toprağı topraktakilere bağışlayarak beyaz bir bulutun omzunda göklere gitmeye niyetli.

Her hakikat sahnesinden uzak, herkese meçhul bir masum saflığın taze kucağında bir aşk gecesinin temkinli sabahında yalnız ikimiz hayalleri avlamakla meşgulüz.

Sesindeki ahenkli şiirlerle, şiirindeki muhabbet şarkıları ile şakıyan göklere uçmaya hazır bir avare yuvada hayali ir ömür istiyorum.

Hayali bir ömür… Hani gülbünler içinde bir kuşcağızın bir baharlık ömrü kadar hoş, hayali bir ömür… Hani yeşil boş göllerde vecd getiren saflığın içinde bir dalgacığın ömrü kadar geçici ve boş bir hayali ömür.

 

Tahlil

Kuşların ömrü kısacıktır, dalgaların ömrü kısacık bir andır ve bunu gibi şairin hayalindeki saadet ülkesi de kısacık bir an, canlanıyor hayalinde.

İçerik bakımından Tevfik Fikret’in “Ne İsterim” adlı şiiriyle benzerlik gösterir. Ne İsterim adlı şiirinde Tevfik Fikret, özlediği hayatı ve içinde yaşamak istediği mekânı tasvir eder; mai bir göl yanında bir orman, ormanın sinesinde ay ışığı, perilerle kucaklaşan çiçekler, çimenlerde oynaşan ruhlar, bahar rüzgârının renkli şarkısı, rüzgârların kokulu fısıltıları.

Bu şiirde de bahis konusu, şairin özlediği, hayalini kurduğu saadet ülkesidir.

Şiirde içinde yaşanılan ve nefret edilen mekândan ve bunun aksi istikametinde saadet içinde yaşanılacağına inanılan başka bir mekân vardır. Servet-i Fünuncular içinde yaşadıkları mekândan kurtulmak için teşebbüslerde bulunmuşlardır, bir dönem gurup halinde Yeni Zelanda’ya göç etmeyi bile düşündüler.

Tabiat tasviri yaptığı diğer bazı şiirleriyle benzerlikler taşıyan bu şiirin nazım şekli serbest müstezattır.  


Prof. Dr. Ali İhsan Kolcu, Servet-i Fünun Edebiyatı

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

·         TEVFİK FİKRET-BİYOGRAFİ

·         TEVFİK FİKRET- ŞİİRLER

·         PROMETE-METİN İNCELEME

·         BALIKÇILAR-METİN İNCELEME

·         SEZA-METİN İNCELEMESİ

 

·         YAĞMUR - ŞİİR

SON EKLENENLER

Üye Girişi