Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

PROMETE -TEVFİK FİKRET

Kalbinde her dakika şu ulvî tahassürün 

Minkaar-ı âteşînini duy, daima düşün:

Onlar niçin semâda, niçin ben çukurdayım;

Gülsün neden cihan bana, ben yalnız ağlayım?..

Yükselmek âsmâna ve gülmek ne tatlı şey!..

 

Birgün şu hastalıklı vatan canlanırsa... 

Ey Müştaak-ı feyz ü nûr olan âtî-i milletin 

Meçhul elektrikçisi; aktâr-ı fikretin 

Yüklen, getir —ne varsa— biraz meskenet-fiken,

Bir parça rûhu, benliği, idrâki besleyen 

Esmâr-ı bünye-hîzinİ; boş durmasın elin.

Gör daima önünde esâtîr-i evvelin 

Gökten dehâ-yı nârı çalan kahramanını..

Varsın bulunmasın bilecek nâm ü şânını.

KELİMELER, AÇIKLAMALAR:

Promete Halûk’un kişiliğinde yine Türk gençlerine seslenen bir şiirdir. Bilindiği gibi Promete, Grek mitolojisinde, güneşten ateş çalıp insanlara armağan eden, bu yüzden tanrılar tarafından ebedî işkenceye mahkûm edilen bir efsâne kahramanıdır. Bir dağa zincirle bağlanan Promete’nin ciğerlerini her gün bir kartal gelip kemirir, gece yeniden beliren ciğerleri ertesi gün başka kartallar gelerek tekrar yemeye devam ederler, bu işkence sürüp gider. Şair, Türk gençlerini bu efsane kahramanı kadar fedakâr olmaya çağırıyor. «Meçhul elektrikçi» sözüyle kastedilen, oğlu Halûk’tur.

Minkaar-ı âteşin: ateşten gaga; müştak: susamış, çok istekli; aktâr-ı fikret: düşünce ülkeleri; meskenet-fiken: miskinliği yıkıp gideren; esmâr-ı bünye-hîz: kalkındıran meyvalar, tutum ve metotlar; esâtîr-i evvel: ilk çağların mitolojisi; dehâ-yı nâr: (burada) ateşin özü.

İLGİLİ İÇERİK

TEVFİK FİKRET'İN ŞİİRLERİ

ŞİİRLER

TEVFİK FİKRET TOPLU ŞİİRLERİ

TEVFİK FİKRET HAYATI ve ESERLERİ

TEVFİK FİKRET- BALIKÇILAR ŞİİRİNİN İNCELMESİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi