Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

HALÛK’UN AMENTÜSÜ -TEVFİK FİKRET

Bir kudret-i külliye var: ulvî ve münezzeh, 

Kudsî ve muallâ; ona vicdanla inandım.

 

Toprak vatanım, nev’-i beşer milletim; 

insan insan olur ancak, buna iz’anla inandım.

 

Şeytan da biziz, cin de. Ne şeytan, ne melek var; 

Dünya dönecek cennete insanla; inandım.

 

Fıtratta tekâmül ezelîdir; bu kemâle 

Tevrât ile, Incîl ile, Kur’an’la inandım.

 

Ebnâ-yı beşer birbirinin kardeşi.. Hulyâ!. 

Olsun; ben o hulyâya da bin canla inandım.

 

İnsan eti yenmez; bu teselliye içimden 

—Bir ân için ecdâdımı nisyanla— inandım.

 

Kan şiddeti, şiddet kanı besler; bu muâdât 

Kan âteşidir; sönmeyecek kanla, inandım.

 

Elbet şu mezâr ömrünü bir haşr-i ziyâ-hîz 

Tâkib edecektir; buna imânla inandım.

 

Aklın, o büyük sâhirin i’câzı önünde 

Bâtıl geçecek yerlere hüsranla, inandım.

 

Zulmet sönecek, parlayacak hakk-ı dırahşân 

Birdenbire bir tâbiş-i bürkânla, inandım.

 

Kollar ve boyunlar çözülüp bağlanacak hep 

Yumruklar o zincîr-i hurûşanla, inandım.

 

Birgün yapacak fen şu siyah toprağı altın,

Her şey olacak kudret-i irfanla, inandım.

 

KELİMELER :

Kudret-i küllîyye: tümden ve bölünmez güç; münezzeh: arınık; muallâ: yüce; nev'-i beşer: insanlar; iz'an: anlama, kavrama gücü; fıtrat: yaradılış; nisyan: unutma; muâdât: düşmanlık; haşr-i ziyâhîz: ışık dolu bir kalkınma; sâhir: büyü yapan, ya da o güçte olan; i'caz: yaptığıyla herkesi hayrette bırakma; bâtıl: boş inanç; hakk-ı dırahşân: parlayan gerçek, haklılık; tâbiş-i burkan’ yanardağın parıltısı, patlayışı; zincir-i hurûşân: (burada) gürültüler çıkaran zincir;kudret-i irfan: bilimin, kültürün gücü; 

 

İLGİLİ İÇERİK

TEVFİK FİKRET'İN ŞİİRLERİ

ŞİİRLER

TEVFİK FİKRET TOPLU ŞİİRLERİ

TEVFİK FİKRET HAYATI ve ESERLERİ

TEVFİK FİKRET- BALIKÇILAR ŞİİRİNİN İNCELMESİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi