Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

KARACAOĞLAN - KOŞMA (GEL REDİFLİ) ŞİİRİNİN İNCELENMESİ

Bağlandı yollarım, kaldım çaresiz 

Gayri dünya bana aralandı gel 

Derildi defterim artsız arasız 

Üst üste dizildi sıralandı gel 

 

Yâri görse idim haftada ayda 

Sevip ayrılmaktan ne buldum fayda 

Azrail göğsümde canım hay hayda 

Ciğerimin başı yaralandı gel 

 

Karac'oğlan der ki başa yazıldı 

Gözüm yaşı ceyhun oldu süzüldü 

Kefenim biçildi, kabrim kazıldı 

Mezarımın üstü karalandı gel

KARACAOĞLAN

 

YAPI BAKIMINDAN İNCELENMESİ (AHENK UNSURLARI):

Nazım Birimi: Bent (Dörtlük)

Nazım Birim Sayısı: 3 (üç)

Nazım Şekli: Koşma

Nazım Türü: Güzelleme

Ölçü: 6+5=11’li hece ölçüsü

Kafiye Şeması: abab, cccb, dddb

Kafiye ve Redif:

1.Dörtlük: -siz: Redif, -ara: Zengin kafiye

2.Dörtlük: -ayda: Zengin kafiye. Aynı zamanda tunç kafiye vardır.

3. Dörtlük: -ıldı: Redif, -z: Yarım kafiye

Asonans ve Aliterasyon:

1.Dörtlük: “a” sesleri ile asonans, “s” sesleri ve bu sese yakın “z” sesiyle aliterasyon yapılmıştır.

2.Dörtlük: “a” sesleri ile asonans yapılmıştır.

3.Dörtlük: “ı” sesleri ile asonans, “l” sesleri ile aliterasyon yapılmıştır.

 

MUHTEVA (İÇERİK) BAKIMINDAN İNCELENMESİ:

Tema: Ayrılık

Konu: Şairin sevgilisinden ayrı kalması ve ölüm endişesi.

Edebi Sanatlar:

1.Dörtlük: 

“Bağlandı yolarım” bir deyimdir. Deyim kullanmak “İrsal-i Mesel” sanatını oluşturur.

Ömrünü “yol”a benzeterek “açık istiare” yapılmıştır.

“gel” ifadesi ile nida (seslenme) sanatı yapılmıştır.

Hayatını deftere benzetiyor. Benzetilen söylenmiş, benzeyen “hayat” kelimesi ifade edilmemiştir. Dolayısı ile “açık istiare” yapılmıştır.

2.Dörtlük:

“sev-, ayrıl-“ kelimelerinde tezat sanatı vardır.

“Azrail, can, göğüs” kelimeleri ile tenasüp sanatı yapılmıştır.

3.Dörtlük:

“Başa yazıl-“ deyimi ile “irsal-i mesel “ sanatı yapılmıştır.

“Karac’oğlan” derken şair kendisini başka birisi olarak görmesi ile “tecrid” sanatı yapılmıştır.

“Gözüm yaşı ceyhun oldu süzüldü.” derken “mübalağa” sanatı yapılmıştır.

“Kefen, kabir, mezar, kazıl-“ kelimelerini “tenasüp” sanatına uygun olarak kullanmıştır.

 

İLGİLİ İÇERİK

KARACAOĞLAN HAYATI ve ŞİİRLERİ

NASİHAT - KARACAOĞLAN

ÖLÜM ARDIMA DÜŞÜP YORULMA - KARACAOĞLAN

KARACAOĞLAN - ŞU YALAN DÜNYAYA GELDİM...

KARACAOĞLAN - İNDİM SEYRAN EYLEDİM FRENGİSTANI İNCELEMESİ

KARACAOĞLAN - ÇUKUROVA BAYRAMLIĞINI GİYERKEN AÇIKLAMASI

KARACAOĞLAN - İLK AKŞAMDAN VARDIM KAVİL YERİNE İNCELEMESİ

KARACAOĞLAN - VARA VARA VARDIM OL KARA TAŞA

SON EKLENENLER

Üye Girişi