Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

EMRİ - KÜŞTE-İ TİG-I GAM-I AŞK OLDUĞUMÇÜN...

GAZEL / EMRİ (Ö.1575)

1. Küşte-i tîg-ı gam-ı aşk olduğumçün ey melek
   Bir zümürrüd türbe yaptı üstüme çarh-ı felek


2. Kehkeşândır rişte-i tesbîh encüm danesi
    Üstüme ol türbede tesbîh-hândır her melek


3. Mihr ü mehtir sanma iki türbe-dânmdır benim
    Birisi ahşama dek bekler birisi subha dek


4. Türbetimde her gece yanar kanâdildir nücûm
    Meşhedim üstünde örter yâ felek altın benek


5. Kabrim üstünde kurulmuş haymedir çarh
    Emriyâ Zer tınâbıdır şuâ-ı âfitâb âhım direk

 

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİYLE
1. Ey melek! Aşk gamının kılıcıyla öldürüldüğüm için felek üstüme zümrütten bir türbe yaptı.
Şair mavi gökyüzünü zümrütten yapılmış bir tür­beye benzetmektedir.

2. O türbenin üstündeki Samanyolu teşbih, yıldız­lar da teşbihin taneleridir. O türbede melek benim için teşbih çekmektedir.
3. Görünenleri güneş ve ay sanma. Onlar, birisi akşama kadar diğeri sabaha kadar bekleyen iki türbedarımdır.
4. Yıldızlar türbemde her gece yanan kandillerdir. Yahut felek, kabrimin üstüne altın işlemeli değerli bir ku­maş örtmüştür.
5. Ey Emrî! Gökkubbe kabrimin üstünde kurulmuş bir çadırdır. Güneşin ışıklan o çadırın altından ipleri, ahım ise çadır direğidir.
Âşığın göğe doğru yükselen ahi bir direk, güneş ışınlan ise çadırı tutan iplere benzetilmiştir.

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi