Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 


Ben bir Türküm; dinim, cinsim uludur;mehmet emin yurdakul ile ilgili görsel sonucu

Sinem, özüm ateş ile doludur;

insan olan vatanının kuludur,

Türk evlâdı evde durmaz, giderim.

 

BENİM ŞİİRLERİM (METİN İNCELEMESİ)

 

Sen kalpsizsin; hani senin gençliğin hayatı?

Aşklarım mı? Bir nefesle solabilen bu şeyler

Bir yanardağ ateşiyle kömür gibi karardı;

Şimdi bir yerlerimde bir sıtmalı yel eser.

 

Evet, benim her şiirimde yılan dişli diken var;

Sizler gidin bul verecek yeni açmış gül bulun.

Belki benim acı sesim kulakları tırmalar;

Sizler gidin, genç kızların türküsüyle şen olun.

 

Varın sizler, onlar ile korularda el ele

Gezin, gülün, bir çift bülbül aşkı ile yaşayın;

Yalnız kendi, yalnız kendi ruhunuzu okşayın.

 

Zavallı ben, elimdeki şu üç telli saz ile

Milletimin felâketli hayatını söyleyim:

Dertlilerin gözyaşını çevrem ile şileyim!..

 

Mehmet Emin YURDAKUL

 

Metin İncelemesi:

Biçim Yönünden:

Nazım biçimi : Sone.

Nazım birimi : Dörtlük ve üçlük.

Ölçüsü : 8 + 7=15'li hece.

Türü: Lirik-epik şiir.

Konusu: Bu manzumede, "kişisel duygu ve dü­şüncelerden çok, milli ve toplumla ilgili konuların şi­irde işlenmesi gerektiğini anlatıyor.

Ana düşünce: Şair, toplumun sesidir.

Kafiye şeması: abab/cded/eff/fgg

Kafiyeli olan. "Hayatı/karardı" sözcüklerinde, son sesler benzeştiği için yarım kafiyedir. "Şeyler/ eser" sözcüklerinde, sondan ikinci ses benzeşmesiyle oluşan tam kafiye vardır.

 

Dil özellikleri:

· Dil sade, söyleyiş duyguludur.

· Anlatımda "hitabet" güzelliği görülmektedir, üçüncü kıtanın dizeleri bunun güze! bir örneğidir.

· Şiirde birtakım benzetmelere yer verilmiştir: Millet sevgisi, yanardağ ateşine; aşklarının sönüşü, kömüre benzetilmiştir.

 

İçerik Yönünden:

Araştırmalar:

· Manzumeye, biri tarafından şaire yöneltilen bir sistemle başlanıyor. O, sevgi şiirleri yazmadığı için "kalpsiz" olarak nitelendiriliyor. Sonra şaire, gençli­ğini yaşamaktan kaçınan bir kalpsiz mi olduğu soru­luyor. Şair, bu soruya şu yanıtı veriyor: "Aşklarım mı? Onlar, bir nefeste solabilecek şeylerdir. İçimde­ki yanardağ ateşine benzeyen yurt sevgisiyle kömür gibi karardı. İçimde onların yerini bir sıtmalı yel al­dı. Gönlümü, vatan için bir şeyler yapabilmenin he­yecanı sardı. Böylece şair kişisel aşkların yerine da­ha güçlü duyguları koyduğunu söylüyor. Bu duyguların yurt ulus sevgisi olduğunu belirtiyor.

· Şair, bu şiirinde kendi dünyalarına kapanıp aşk şarkıları söyleyenleri, toplumun sorunlarıyla ilgilen­meyenleri, başka insanların dert ve acılarını paylaş­masını bilmeyenleri ele alıyor. Onların, kişisel tut­kularının tutsağı olmalarını eleştiriyor, bencillik yön­lerine karşı çıkıyor. Bu çıtasını yaptığı ikinci kıtada; 'benim her şiirimde, böylelerini yılan dişli diken gi­bi ısıran birkaç dize mutlaka vardır. Benim gibi dü­şünmeyen sizler, gidin, bal verecek yeni açmış gül bulun. Gidin, gönlünüzü ..eğlendirin" diyor.

· Bu manzumede, "Milliyetçilik" akımının mille­tin dertleriyle ilgilenmenin bir görev olduğu ilkesine değiniliyor. Mehmet Emin Yurdakul, elindeki üç tel­li saz ile (şiirleriyle) ulusunun dertlerini dile geril­meyi, dertlilerin göz yaşlarını silmeyi istemektedir. Ona göre, milliyetçi bir şairin ilk görevi, kişisel tut­kularından vazgeçmek, ulusunun yanında ve hizmetin­de olmaktır.

· Manzumede geçen kimi sözlerin anlamları şöyle verilebilir:

Yılan dişli diken : Toplum sorunlarını, insanları acılarını anlatan dize.

Sıtmalı yer : Yurt ve ulus için bir şeyler yapabilme heyecanı; yurt sevgisi.

Üç telli saz : Toplumla ilgili ulusal konuları dile getiren şairin kendi şiirleri.

· Aslında, koşma söyleyen halk ozanlarının elin­deki saza "Üç telli saz" denir. Nasıl halk ozanları, gazlarıyla içinde yaşadıkları halkın sorunlarını dile getiriyorlarsa, Mehmet Emin Yurdakul da "üç telli saz" adını verdiği şiirleriyle aynı işlevi gördüğünü anlatmak istiyor, kendini halk ozanları gibi görüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

TAKVİMDEKİ DENİZ İNCELEME

HASTA ÇOCUK-TEVFİK FİKRET

KANUNİ MERSİYESİ - TAM METİN VE İNCELEMESİ

MENEVŞELER ÖLMEMELİ HİKÂYESİNİN TAHLİLİ - M. NECATİ SEPETÇİOĞLU

ÇALIKUŞU ROMANIN İNCELEMESİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi