Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

MAHUR BESTE ÖZETİ - AHMET HAMDİ TANPINAR

Türü: Roman

Yazarı: Ahmet Hamdi Tanpınar

Kişileri: Behçet Bey, İsmail Molla Bey, Atiye Hanım, Ata Molla Bey

ÖZET

II. Abdülhamit’in saltanat senelerinde yaşayan Behçet Efendi, dönemin ileri gelen zenginlerinden olan İsmail Molla Bey’in oğludur. İsmail Molla Bey, çevresindekileri kendine hayran bırakan, güçlü ve müziksever bir kişidir. Böyle bir babanın karşısında iradesiz, güçsüz kişiliği ile silik duran Behçet Bey; konaklara has eğlencelere ve toplantılara uzak, kadınlara karşı mahcup, müziğe karşı babasının aksine ilgisizdir. Yaşamına yön vermek için çaba sarf etmez. Kendini ciltçilik, saat tamirciliği gibi işler ile meşgul ederek insanlardan ve toplumdan uzak, nesnelerin doldurduğu ve oyaladığı bir hayatın içine kapatır. Çocuğun tabiatındaki çekingenlik ve güçsüzlüğün annesinden ve dadısından aldığı yanlış eğitimden kaynaklandığını düşünen İsmail Molla Bey, kendine benzemeyen oğlunu sevmez ve alakasını üzerinden çeker. Padişahın fermanı ile Mekke’ye giden İsmail Molla Bey’in ardından devlet dairelerinde çalışan, bireysel başarıları takdir toplayan Behçet Bey, Ata Molla Bey adında saray eşrafından birinin Atiye Hanım ismindeki kızı ile evlenir. Bu evlilik saray iradesi ile gerçekleştiği için ne Atiye Hanım ne Ata Molla Bey, Behçet Bey’i sever. Kendisini sevmeyen insanlar içinde çocukluğunda öğrendiği ciltçilik, saat tamirciliği gibi alışkanlıklarını sürdüren Behçet Bey; önce babasını sonra kızını, karısını kaybeder. Sürekli gördüğü rüyalar, ciltlenmiş kitaplar ve hangi zamanı gösterdiği bilinmeyen saatler arasında hayatının kalan günlerini tevekkül içinde yaşamaya devam eder. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın bu eseri de diğer romanları gibi yalnızca ilginç, sürükleyici bir kurgu ile okuyucuyu kendine çekmek için yazılmamıştır. Tanpınar, eserleri ile üzerinde bulunduğumuz büyük bir medeniyet birikiminin yapı taşı olan unsurlara da dikkat çeker. Behçet Bey ve babası İsmail Molla Bey, bu medeniyet birikimini çeşitli düzeylerde temsil ederler.

SON EKLENENLER

Üye Girişi