Kullanıcı Oyu: 1 / 5

Yıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

HÜKÜM GECESİ

Türü: Roman

Yazarı: Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Kişileri: Ahmet Kerim, Samiye, Ahmet Samim.

ÖZET

İkinci Meşrutiyet sonrası parti kavgalarını ele alan roman, Yakup Kadri’nin özgün eserlerinden biridir.

Ahmet Samim ile Ahmet Kerim II. Meşrutiyet Dönemi’nin muhalif iki gazetecisidir. Ahmet Kerim Nida-yı Hakikat, Ahmet Samim, Sedâ-yı Millet gazetelerinde başyazardır. Bu iki muhalif yazar, İttihat ve Terakki Fırkası’nın zorba yönetimine karşı sert yazıları ile savaş vermektedir. Ahmet Kerim her gün bir konağın önünden geçerken dinlediği piyano ile karışık şarkı sesinin sahibi kıza tutulmuştur. Bir gün en yakın arkadaşı Ahmet Samim öldürülür. İttihat ve Terakki karşıtı gazeteler kapatılır. Bu nedenle işsiz kalan Ahmet Kerim derin bir karamsarlığın içine düşer. Politikadan soğur, aşk hülyalarına dalar. Bir İttihatçının kız kardeşi olan sevgilisi Samiye onu konağa davet eder. Gerçekte bu bir tuzaktır. Konakta Samiye ile birlikte iken kız bağırır. Ağabeyi ve iki yeğeni silahlarla içeri dalarlar. Ahmet Kerim, cesaretle karşılarına dikilir ve ölüme hazır olduğunu belli eder. Bu cesur tutumu Samiye’yi etkiler, aralarına girerek Ahmet Kerim’i kurtarır. Bu olay üzerine Ahmet Kerim yeniden politikaya girmeye karar verir. Yeni kurulan Alemdâr gazetesinin yalnız yazı işleri müdürü değil başyazarı da olur. Ahmet Kerim’e yaptıklarından dolayı bunalıma giren Samiye pişmanlığını ona yazdığı mektuplarla ifade eder. Ondan yüz bulamayınca kendini öldürür. Bir gün Hürriyet ve İtilâf Fırkası’nın kurduğu komite, Mahmut Şevket Paşa’yı öldürünce diğer muhalif şüphelilerle birlikte Ahmet Kerim de tutuklanır. Azmettirici ve elebaşı kabul edildiğinden idamla yargılanır. Ziya Gökalp’in araya girmesi ile Sinop’a sürülür. Orada hayattan elini eteğini çekerek kendini içkiye verir, ruhen tükenir. Bir gün annesine mektup yazarken ellerinin titrediğini fark edince tümüyle “bitmiş” olduğunu acı acı hisseder.

SON EKLENENLER

Üye Girişi