Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

ARILAR ORDUSU -BEKİR YILDIZ

Meşhur Nemrud hikâyesinin yeni bir gözle, çocuklara yönelik bir anlatımla kurgulandığı bir eserdir.

Başlıca Kahramanlar:

Nemrud: Zalim bir hükümdardır. Allah ile boy ölçüşmeye çalışan, her türlü kötülüğü yapan bir tarihî şahsiyettir.

Tek Kanatlı Arı: Kendisini tanrı ilan eden ve herkesten güçlü zanneden Nemrud'u öldüren, kanadının biri kırılmış, küçük bir arı. Hikâye onun ağzından anlatılmaktadır.

ÖZET

Hükümdar Nemrud, dönemin en büyük hükümdarı idi. Göğe çıkarak Allah'ı öldürdüğünü dahi söyleyerek halkı kandıran bu zalim ve kötü adam bütün halkı köleleştirmeye çalışıp kendisine boyun eğmeye zorlamaktadır.

Bir gün Nemrud kötü bir rüya görür. Rüyanın yorumlanışı ise şöyledir: Nemrud'u kendi halkından bir erkek öldürecektir. Nemrud bunu duyar duymaz bütün erkek çocukları öldürtür.
Tek kanatlı arı, Nemrud'un öfkesinden ve sesinden korkarak bir mağaraya çekilir. Tam o sırada bir adam bir bebeği yanma koyar. Arkasından bir ceylan da gelir. Aradan yıllar geçer. Bu kimsesiz çocuğun adı Bilge, arının adı da Tek-kanat olur. Ceylanın ismi ise Bilinmez'dir. Bilgeyi Bilinmez emzirerek büyütmüştür.

Bilge kendi kendinde düşünerek Allah'ın ay, gök, güneş ve Nemrud olamayacağını, Onun her şeye gücü yeten, onların göremedikleri, her şeyin üstünde bir varlık, Allah olduğunu aklıyla anlar.

Bir gün Nemrud'un eğlencesi vardır. Bilge onun eğlencesinin olduğu günde saraydaki bütün putları kırar. Onlar Tanrı olamaz çünkü. Bilge yakalanır. Nemrud çok öfkelenir; fakat Bilge hiç korkmaz ve putları kendisinin kırdığını anlatır. Ayrıca halkının önünde Nemrud'un Tanrı olmadığını haykırır. Nemrud çok sinirlenir. Dünyanın en büyük ateşinin yakılmasını emreder. Bilge içine atılacaktır.

Tekkanat da Bilge ile birlikte ateşte yanmak istediğini söyler. Ateş yakılır, Nemrud bütün halkın önünde Bilgeyi yakarak gücünü göstermek niyetindedir. Fakat Bilge ateşe atıldığı anda o kızgın alevler bir suya dönüşür. İçinde de balıklar yüzmektedir. Halk kaçışmaya başlar.

Nemrud çok öfkelenir. Koskoca bir ordu ile savaşmaya karar verir. Tekkanat arı arkadaşlarına haber verir. Bütün arılar toplanır ve koskoca bir orduyu bozguna uğratırlar. Dehşet içinde sarayında olanları izleyen Nemrud'u yok etme işi Tekkanat'a düşer. Burnundan tek kanadıyla girer ve beynini kemirmeye başlar. Nemrud acı içinde kıvranır. Kendini yerden yere vurur. Kendisini kurtarana bütün servetini vadeder; ama nafile. Askerleri kendisinin nasılsa Tanrı olduğunu, ölümsüz olduğundan yapılacak en iyi şeyin kafasını kesip yeni bir kafa takmak olacağını anlatırlar safça. Nemrud da kabul eder ve kafası kesilir. Tabi, fâni bir varlık olan Nemrud'un hayatı sona erer.

Tekkanat ve bilge vedalaşır. Tekkanat bu masalı başka çocuklara da anlatmak için oradan uzaklaşır.

Bekir Yıldız

1933 yılında Urfa'da dünyaya gelen yazarın çocukluğu Kastamonu, Gaziantep, Adana gibi değişik illerde geçmiştir. İstanbul Matbaacılık Okulunun dizgi bölümünden mezun olmuştur. Daha sonraki yıllarda Almanya'ya işçi olarak gitmiştir. Döndüğünde birikimi ile İstanbul’da Asya Matbaasını kurmuştur. Hayatının ilerleyen senelerinde, matbaayı kapatarak kendisini yazı hayatına vermiştir.

Başlıca Eserleri: Türkler Almanya'da, Kara Vagon, Kaçakçı Şahan, Sahipsizler, Halkalı Köle, Şahinler Vadisi, Yaman Göç.

SON EKLENENLER

Üye Girişi