Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

EYYAM-I DEVLETTE OSMAN OĞLUYUM - HÜKMÎ (18.yy.)

Eyyâm-ı devlette Osman Oğluydum
Yoluna fedâdır ser pâdişâhım
Bir gelmiş bir dahi gelir mi bilmem
Ben gibi kahraman er pâdişâhım

Hizmetinde mukîm idim bir zaman
Kâ’be yolun ettim emn ü emân
Emrinle çöllerde olursam kurbân
Bilirsin hayr ile şer pâdişâhım

Râzı oldum emir Hak’tan gelince
Çâre yoktur peymânemiz dolunca
Rûz-ı mahşer Hak divânı olunca
Gel imdi suâlim ver pâdişâhım

Urbân-ı Hicâz’a olmuşken gâlib
Olduk mu hünkârım biz katil vâcib
Zerrece mührine olmadık talîb
Beni kullarına sor pâdişâhım

Hükmî fırâkıyla olmuşam mağdûr
Çölleri suladı dîdem çü yağmur
Kabirde hâlime beşâret olur
Aklımızdan akan ter pâdişâhım

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

SON EKLENENLER

Üye Girişi