Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

KAYIKÇI KUL MUSTAFA

Yüzyılın en güçlü âşıklarından biridir. Hakkındaki bilgileri, şiirleriyle bazı şairnâmelerdeki mısralardan çıkarabilmekteyiz. Garp Ocakları’na mensup asker bir şair olan Kayıkçı, pek çok seferlere katılmış, bu seferlerle ilgili şiirler söylemiştir. Bu şiirlerinden tarihe bağlanabilen ilki Murat Reis’in (1609) ölümüyle ilgili olanıdır. Bu da, on altıncı yüzyılın son çeyreğinde doğduğunun bir işareti olarak kabul edilebilir.

Şiirlerinin duru Türkçesi, akıcı üslûbu, onun başta Gevheri olmak üzere pek çok şair tarafından beğenilmesine vesile olmuştur.

Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme ’sinde hemen arka arkaya geçen Kayıkçı Mustafa ile Kayıkçılar Mustafası’ndan ilkinin Kul Mustafa olması daha kuvvetli bir ihtimaldir. (Z. Danışman, 8, 136).

Sun’î ve Hızrî’nin Şairnâme’lerinde, Şahın hizmetini gözlemesi ve şairler içindeki yerinin belli olduğu hükümleri yer almaktadır.

Yavrum câmın almış ele 

İçtikçe güzel olursun 

Bâdenin reng-i rûyüne 

Vurdukça güzel olursun

 

Ne güzelsin bil kendini 

Koçaydım ince belini 

Âşıklar göğsün bendini 

Çözdükçe güzel olursun

 

Mustafa e der hâlime bak 

Âşıklar çağrışır elhâk 

Sana doludan zarar yok 

İçtikçe güzel olursun

 

Kalktı yelken eyledi Murad Reis 

Baş başa düşmana varırın demiş 

Vaktinize hazır olun gâziler 

Ya ser verir ya ser alırın demiş

 

Biz şaşırttık öl düşmanın yolunu 

Kimse bilmez gazilerin hâlini 

Hazır edin kumandanın birini 

Alurun yedekte sürürün demiş

 

Türk pirleri eydür kurtarın bizi 

Biz de dedik Allah kurtarsın sizi 

Ölenimiz şehit öldüren gâzi 

Gün bu günkü gündür ururun demiş

 

Kul Mustafa'm dâim söyler özünden 

Gaziler de cenk eylemiş yolundan 

Koyverin Türkü bilek demirinden 

Boyuna kuffârı ururun demiş

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi