Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

SUNİ

Hayatı Hakkında hiçbir bilgimiz yoktur. Varlığını, 21 hanelik tekerleme adlı şairnâmesinden çıkartabilmekteyiz. Çoğu halk şairi olan 106 adın anıldığı bu şiirde, kendisinden,

Böyle şerh olundu defter-i uşşâk 

Sun'î cümlesinin bir taht-gâhı

diye söz etmektedir. Gubârî’de ise hiçbir bilgi verilmeden adı sayılmıştır. Bize göre Sun’î henüz ele geçmemiş pek çok Şiiri olan, bir şairdir.

 

Medhini idelüm şâir olanın 

Tekmil idi sözde evvelâ Âhi 

Bu tarikat içre mâhir olanın 

Biri de Kırım’da Koca Sipâhi

 

Rûmî'de ibaret Bî-hisâb idi 

Kâtib hakikatda pür-cevâb idi 

Pervizoğlu sözde bir kitâb idi 

Var idi Coşkun’da sırr-ı İlâhi

 

 

Tabağoğlu hoş söylerdi kelâmı 

Memioğlu idi aşkın gulâmı 

Hüseyin'e irmiş Hakk'ın ilhamı 

Gözler idi Kayıkçı hizmet-i Şanı

 

…………

Kızkapan'ın tab'ı bir deryâ idi 

Kuloğlu şakıyan bir şeydâ idi 

Budala da gayet pür-sevdâ idi 

Üryan gezer idi Derviş ferâhî

 

…………….

Hancı Esir ibâretde ziyâde 

Âşık Halil kalmış yayın küşâde 

Çarkçı Halil de kâdir icâde 

Tâlibi nevreste kaddî (Kaddî) sürâhî

 

Cevheri de kelâmında hoş mâhir

 Remzî'nin icâdı okunur vâfir 

Tüfekçi Ahmed kaldı Girit’de âhir 

Kul Ahmet'in buldı ömri tebâhî

 

Bir kararda söyler idi Cennetî 

Köçek Ali görüp nice izzeti 

Çalup almasında hoşdur Kıymeti 

Muhiddin gözlerdi devlet ü câhı

 

Dağlı Mustafa’nın sözi halınca 

Âşık Mustafa da yollu yolunca 

Yazıcı Mustafa irfân dilince 

Kâmil idi hem anların eşbehı

 

Bilürsiz balıkçı ol Benli Ali 

Kaldı Mağrip illerinde Hayâl?

Lâz Hasan, Urgancı Kâmî, Kemâlî 

Kör Ömer'dir sâzendenin eslâhı

 

Cünûnî Meftuni Fedâyî yamak 

Saka Hasan Nidâyî hem Kara Batak 

Böyle şerh olundı defter-i uşşâk 

Sun'î cümlesinin bir taht-gâhı

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi