Kullanıcı Oyu: 3 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

18. YÜZYILDA TÜRK SAZ ŞİİRİ

ABDİ

Hayatı hakkında bilgimiz yoktur. 1166/1752 yılında Mekke’ye gidip üç yıl kaldıktan sonra döndüğünü göz önüne alırsak yüzyılın ilk çeyreğinde doğduğunu söyliyebiliriz. Âşık Ömer ve Gevherî’nin tesirinde kalmış, belki de bu sebeple aruz vezni ve de şiirler yazmıştır.

Şairnâmelerde hakkında yer alan tek bilgi Sun’î’dedir; O, Abdi’yi, Şarkî ve birlikte Bağdad’a şan veren bir âşık olarak görmektedir.

 

Nedendir gül yüzün seyreden âşık 

Bülbüller misâli efgâne gelir 

Dolanır kuyunu çok bağrıyanık 

Derdlidir cümlesi dermâne gelir

 

Kendine bendeni yâr-ı gâr etsen 

Ne olur sevdiğim böyle kâr etsen 

Cemalin şem'ini aşikâr etsen 

Dönerek nice bin pervâne gelir

 

Sana ben ahvâlim söyleyim derken 

Divâne gönlümü eyleyim derken 

Seninle bir sohbet eyleyim derken 

Neyleyim ol rakib bîgâne gelir

 

Sevdiğim doğrusu pek güzel imiş 

Gülleri açılmış kemalin bulmuş 

Yâr ile rakipler bir yere gelmiş 

Zemmile bu halkı âyâ ne gelir

 

Bilmezdim sevdiğim ben böyle seni 

Yazıklar uğruna bezi ettim teni 

Niçin öldürürsün garip Abdi'ni 

Kırk yılda bir yiğit dünyâya gelir

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi