Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

HÂLET-İ LA’LİN HAT-I SEBZ ÂŞİKÂR OLSUN DA GÖR - NEYLİ

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Hâlet-i la’lin hat-ı sebz âşikâr olsun da gör
Neşvesin sahbâ-yı nâbın nev- bahâr olsun da gör

Çîn-i nâz-ı ârız-ı cânâneyi mânend-i gül
Âşıkân gülzârı kûyunda hezâr olsun da gör

Bâde görsün neşvesi pür-tâb kılsın ruhların
Ol mehin mir’ât-ı hüsnü tâbdâr olsun da gör

Dide nergis gamze sûsen kadd serv gerden semen
Sahn-ı bağı bir ser-âmed gül-izâr olsun da gör

Neyliyâ seyr et zümürrüd-zîb-i yâkût olduğun
Hâtem-i la’lin hat-ı sebz âşikâr olsun da gör

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Kırmızı dudağının keyfiyetini yeşil tüyler ortaya çıksın da öyle gör; saf şarabın neşesini hele bir ilkbahar olsun da öyle gör.

Sevgilinin yanağında gül gibi nazlanan saç kıvrımlarını, âşıkları onun çevresinde binlere ulaşsın da öyle gör.

Sevgili şarabı bulsun, içince neşesi yanaklarını parlatsın; o ay yüzlü sevgilinin böylece güzellik aynası parıldasın da seyr et.

Gözleri nergis, bakışları süsen, boyu servi, gerdanı ise yasemin; bahçenin ortası gül yanaklı, herkesin beğendiği birine dönsün de gör.

Neylî, sevgilinin dudağının mühüründe taze tüyleri belirsin de Zümrüdün nasıl yakutu süslediğini gör.

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER,

NEYLİ ŞİİRLERİ

NEYLÎ HAYATI VE ESERLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi