Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ADAB-I AŞK AŞIKA ANCAK NİYAZ İMİŞ - HOCA NEŞET

Gazel

Mef’ûlü fâilâtü mefâîlü fâilün

Âdab-ı aşk âşıka ancak niyaz imiş
âyîn-i şevk dil-ber-i tannâza nâz imiş

Gerden-firâz-ı hâhiş-i murgân- devletin
Evc-i himemde uçsa dahi yine kaz imiş

Kebek hıramı dâmen-i küh-sâr-ı işvenin
Nahcîr-gâh-ı cân u dile şâhbaz imiş

Çok hüsn ü ân cazibesi olanın dirîg
Îmân ü dîn ü merhameti gâyet az imiş

Pervâne-i tecellî-i dîdârı şem'-anun
Sûz u güdâzı anladıgım hep niyâz imiş

Benzer ki sûr-ı bang-i horos-ı seher-gehi
Yâ Rabb firâk-ı şâmı ne tûl u dırâz imiş

Bu neş'et-gehde Neş'et-i nâkâma dâd-ı Hak
Mest-i muhabbet olmagile imtiyâz imiş

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

HOCA NEŞET ŞİİRLERİ

HOCA NEŞET HAYATI ve ESERLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi