Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GAMUNLA DEFTER Ü DİVANAM EY DOST - HOCA NEŞET

Gazel

Gamunla defter ü dîvânam ey dost
Kitâb–ı ‘aşkuña cunvânam ey dost

Temâşâ-yı cemâle öyle mahvam
Sana âyîneveş hayrânam ey dost

Meded cellâd-ı çeşmün kiştesîyem
O hûnî–gamzeñe kurbânam ey dost

Harâb-âbâd-ı caşkuñda yapılduk
Gamuñla gerçi kim vîrânam ey dost

Men ol pervâneyem şem-i cemâle
Ki rûz–i haşre dek sûzânam ey dost

Acebdür hâlümüz gayrîye pürsiş
Heme–esrârumı gûyânam ey dost

Niçün âzâr idersin ben garîbi
Bir iki gün sana mihmânam ey dost

Nihâdunda aceb yok mı terahhum
Revâ mı rûz ü şeb nâlânam ey dost

Gülistân-ı visâlün bülbüliyem
Yine Neş’et gibi nâlânam ey dost

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

HOCA NEŞET ŞİİRLERİ

HOCA NEŞET HAYATI ve ESERLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi