Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GAMZELER KAN DÖKMEDE ŞÎR-İ SİYEHDİR HER BİRİ - HOCA NEŞET

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Gamzeler kan dökmede şîr-i siyehdir her biri
Deşt-i sevdâda sefîd âhû- niğehdir her biri

Her habâb-ı hûn-ı dil bir meşhed-i sultân-ı gam
Kerbelâ-yı derd-i aşka hayme-gehdir her biri

Öyle bir mihr-i cihân-tâb-ı sipihr-i cânsın
Kemterin zerrâtının mihriyle mehdir her biri

Râstdır tâ âsumân-ı nâza hep âhım yolu
Şehsüvârân-ı niyâza şâh-rehdir her biri

Kirm-i şeb-tâb-ı hevâ-yı tab’ zannetme görüp
Âlem-i ulvî şehi zerrîn-külehdir her biri

Hep esîr-i aşk olan âzâdeler Neş’et gibi
Devlet-i dîdâr ile Edhem-sipihrdir her biri

Şâd- zâd-ı tab’ıma bu heft beytim pây-i taht
Heft-iklim-i suhanda pâdişehdir her biri

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Bakışlarının her biri kan dökmede kara birer aslandır. Sevda çölünde ise beyaz bir ceylan bakışlıdırlar.

Gönül kanının her bir kabarcığı, gam sultanının şehit olduğu yer ve aşk derdi Kerbelâ’sı’na bir çadır yeridir.

Can göğünü aydınlatan öyle bir güneşsin ki en değersiz parçalarının her biri güneş ve aydır.

Âhımın yolu hep naz göğüne doğrudur: onun her biri niyaz binicisine ana yoldur.

Gördüklerini yetenek havasının ateş böcekleri sanma, onların her biri yücelikler âleminin altın külahlı sultanıdır.

Neş’et gibi aşk tutsağı olan özgür kişilerin her biri sevgilinin yüzünü görme talihi ile göğün Edhem’idir.

Yeteneğimin şahından doğmuş olan bu yedi beytimin her biri yedi söz ülkesinin başkentinde sultandır.

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

HOCA NEŞET ŞİİRLERİ

HOCA NEŞET HAYATI ve ESERLERİ

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi