Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

İZÂLE-İ GAM Ü EMDÛHUMA BAHÂNE Mİ YOK- HOCA NEŞET

GAZEL

Mefâ'ilün / fe'ilâtün / mefâ'ilün / fe'ilün

İzâle-i gam ü emdûhuma bahâne mi yok
Fîgân u âh-ı ciğer-sûz-ı âşıkâne mi yok

Telâş-ı va’d-ı visâle sebeb nedir bilmem
Yalan mı yok güzelim özr-i ârifâne mi yok

Şarâb-ı derd-i firakın sirişk-i hûnînim
Hûmar-ı subh-ı safâdamey-i şebâne mi yok

Remîde mi acaba âhuvân-ı Çîn-i cünun
Güzel mi yok bilemem nâz-ı nâzıkâne mi yok

Bu murgzâra tenezzül muhâldir yohsa
Hümây-ı ta’bıma Neş’et bir âşiyâne mi yok

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Derdimi ve üzüntümü giderecek bahane mi yok. Ciğer yakan aşıkça ah ve inleme mi yok?

Kavuşma sözü telâşına sebep ne anlamıyorum; yalan mı yok güzelim, ustaca bir mazeret mi yok?

Ayrılık derdi şarabının kanlı gözyaşıyım, mutluluk sabahı mahmurluğunda gece şarabı mı yok?

Acaba delilik Çin’inin ceylanları ürkmüş mü? Acaba güzel mi yok, yoksa nazikâne nâz mı yok, anlayamıyorum.

Bu kuş yatağına tenezzül etmem imkânsız: Neş’et yoksa yeteneğimin hümâ kuşuna bir yuva mı yok?

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

HOCA NEŞET ŞİİRLERİ

HOCA NEŞET HAYATI ve ESERLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi