Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BİR DİL ALMAĞA GELİR LEŞKER-İ MÜJGÂN SAF SAF - HOCA NEŞET

GAZEL

Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün

Bir dil almağa gelir leşker-i müjgân saf saf
Elde şemşîr nigeh-i arbede cûyân saf saf

İltifat eyleyemem gayriye ey gayret-i hûr
Cennet içre dizelerkarşuma gılmân saf saf

Dil-i uşşâkı gören Kâ’be-i kuyunda sanır
Hâcıyân vakfededircümleten uryan saf saf

Sen şeh-i memleket-i hüsn ü bahâsın zahir
Ceyş-i hûbân durur bezmine dîvân saf saf

Neş’etâ kadrini ol demde bilir ahbâbın
Himmet için geleler kabrine rindân saf saf

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Kılıçları ellerinde, kavga arayan bir bölük bakış, kirpik ordusu saf saf bile gönlü almaya gelirler.

Ey hurîleri kıskandıran güzel, cennet içindeki gılmanları sıra sıra karşıma dizseler senden başkasına iltifat etmem.

Senin bulunduğun Kâbeye benzer yerde âşıkların gönüllerini görenler bölük bölük çıplak hacılar vakfeye durmuş sanırlar.

Açıkçası sen değer ve güzellik ülkesi sultanı olmalısın ki güzeller ordusu senin meclisinde saf saf divan durmuşlar

Neş’et, dostların ancak büyün rintlerin himmet dilemek için bölük bölük kabrine geldiği zaman senin değerini anlarlar.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

HOCA NEŞET HAYATI ve ESERLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi