Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BÎMÂR-I MAHABBET OLANA DERD DEVÂDIR - HOCA NEŞET

GAZEL

Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün

Bîmâr-ı mahabbet olana derd devâdır
Hûnâb-ı şirişk-i dem-i ayn-ı şifadır

Derd-i serinin sandalı hûn-ı ciğer olsun
Bîmar-ı gam-ı aşk ki muhtâc-ı devâdır

Dermân-pezir olmadı gitdi dil-i bîmâr
Yâ çekdiğimiz nâz-ı tabîbân ne belâdır

İhvanda bir bûy-ı hakikatle gelir yok
Peygâm-res-i gülbün-i ahzân-ı sabâdır

Germ-ülfet olan Neş’et ile şimdi teb ancak
Âmed-şüd eden dergehine subh u mesâdır

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Sevgi hastası olana dert devadır, aşkın kanlı gözyaşlarını akıtanlar şifa bulmuş gibidirler.

Başının derdinin sandalı ciğer kanı olsun, aşk gamının hastası tedaviye muhtaçtır.

Hasta gönül tedavi olmadan gitti, ya bu çektiğimiz hekimlerin nazlanışı ne belâdır

Dostlardan hakikat kokusuyla gelen tek bir kişi bile yok, seher yelinin hüzün fidanının haberidir ulaşan.

Neş’et ile yakın dost olan şimdi sadece hararettir, dergahına ise uğrayan sadece sabah ile akşamdır.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

HOCA NEŞET ŞİİRLERİ

HOCA NEŞET HAYATI ve ESERLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi