Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

HARÂBÂTI GÖRENLER HER BİRİ BİR HÂLETİN SÖYLER - KOCA RAGIP PAŞA

GAZEL

Mefâ’îlün/ mefâ’îlün/ mefâ’îlün/ mefâ’îlün

Harâbâtı görenler her biri bir hâletin söyler
Safâsın nakl eder rindân u zâhid sıkletin söyler.

Ser-âgâz eyledikçe bahse bülbül revnaj-ı gülden
Bezmde kulkul-i mînâ mülin keyfiyetin söyler.

Tecellî neş’esin ehl-i şikem idrâka kâbil mi
Behişt andıkça zâhid ekl ü şürbün lezzetin söyler.

Ne zabt-ı hâkim-i şer’i ne hükm-i zâbit-ı aklı
Cünûn iklîmini seyr eyleyenler râhatın söyler.

Miyân-ı güft ü gûda bed-meniş îhâm eder kubhun
Şecâ’at arz ederken merd-i kıbtî sirkatin söyler.

Muvâfıkdır yine elbet mizâca şîve-i hikmet
Tabîbin olsa da kizbi mârizin sıhhatin söyler.

Perîşân hâtırımda nükte-i serbeste-veş kaldı
Ne kimse hikmetin anlar ne Râgıb illetin söyler.

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Meyhaneyi görenlerin her biri onun başka bir özelliğini söyler; rindler safâsından ham sofular sıkıcılığından bahsederler.

Bülbül gülün tazeliğinden söz etmeye başlayınca şarap şişesinin lıkırtısı da mecliste şarabın özelliklerini anlatır.

Tecelli neşesini mide düşkünlerinin anlaması kabil mi? Zahid cenneti andıkça yeme ve içmenin lezzetini anlatır.

Ne şer’i hâkimin zabtı ne akıl zâbitinin hükmü! Delilik iklimini seyreyleyenler sadece oranın rahatından söz ediyorlar.

Dedikodu sırasında kötü huylu kişiler çirkinliklerini ortaya koyarlar; yiğit çingene kahramanlığını anlatırken hırsızlığını söyler.

Hekimliğin usulü mizaca tabiatıyla uygun olmalıdır. Yalan söylerse doktor hastaya iyi olduğunu söyleyerek yalan söyler.

Perişan gönlümde nükte düğümlenmiş gibi kaldı; ne kimse hikmetini anlar ne de Râgıb sebebini söyler.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

KOCA RAGIP PAŞA ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi