Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GÖRÜP GÜL-SAFHA-İ RÛYUNDA HATT-I MÜŞKTER KÂĞID - ŞEYHÜLİSLAM ESAD EFENDİ

GAZEL

Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün

Görüp gül-safha-i rûyunda hatt-ı müşkter kâğıd
Adın mektûb edip levn-i sefîdin karalar kâğıd

Vücûdın böyle vakf-ı dâğ- sûz-ı möhre kılmazdı
Ruh-ı berrâkına olmasa ey meh gıbta ger kâğıt

Açılmaz herkese râz-i derûnun âşikâr etmez
Verir uşşâka ammâ mû-be-mû hatdan haber kâğıd

Cemîl olsa aceb mi tîr-i kilk-i tîre-peykâne
Hedef-veş sîne germiş dâğ-ı derde sabr eder kâğıd

Eder mi Es’adâ mihr-i ruh-ı cânâne reşk âyâ
Ki urmış sîne-i sâfına tamga bir kamer kâğıt


GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Kâğıt, gül yaprağına benzeyen yüzünde misk kokulu tüyleri görünce sevgilinin adını yazıp bembeyaz rengini karalar

Ey ay yüzlü sevgili, kâğıt, senin parlak yanağına imrenmemiş olsaydı, vücudunu möhre ateşine böyle yara için vakf etmezdi. (Möhre: kâğıdı parlatmak için üzerinde gezdirilen top)

Kâğıt, herkese içinin sırrını açıp aşikâr etmez ama âşıklara inceden inceye sevgilinin yanağının tüyünden haber verir.

Kara yazan kalemin okunu beğense, kâğıt kalem oklarına hedef olmuş gibi sinesini gerip derdinin yarasına sabreder.

Esâd! Hiç kâğıt sevgilinin yanağını kıskanır mı? Ama temiz yüzüne ay şeklinde bir damga vurmuş.

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

ŞEYHÜLİSLAM ESAD EFENDİ ŞİİRLERİ

ŞEYHÜLİSLAM ESAD EFENDİ HAYATI VE ESERLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi