Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

HIRAMAN OL ÇEMENLERDE GEL EY SERV-İ REVANIM GEL --SEYYİD VEHBİ

MÜSTEZĀD-I SÜDĀSİYYE

mefāîlün / mefāîlün / mefāîlün / mefāîlün
                                     mefāîlün / mefāîlün

Hırāmān ol çemenlerde gel ey serv-i revānım gel
                                       Nedir bu nāz u istiġnā
Gözüm yollarda ḳaldı gel açıl ġonçe-dehānım gel
                                     Gören ṣansın gül-i zîbā

Helāk-i ḥasret-i dîdārıŋ oldum künc-i fürḳatde
                          Mürüvvet yoḳ mudur ẓālim
Hayāt-ı tāze ver bu ḫaste-yi hicrāna cānım gel
                                           Edip vaṣlıŋ ile iḥyā

Yeter şemşir-i ebrūyu uzaḳdan gösterip geçmek
                                   Benim ey çeşmi cellādım
Derūnum çāk çāk oldu amān kesdiŋ amānım gel
                                     Sarıî merhem gibi cānā

yıḳıldı gitdi cümle dünki gün gördükleriŋ aġyār
                                   Yılan gibi ṣoḳulmuşken
Öu şeb virānemiz tenhādır ey genc-i nihānım gel
                                       Gafālar eyle bî-pervā

Ne ṭaşlar dikdi ġamzeŋ sine-yi ˓uşşāḳa aŋlarsın
                                Ne deŋli çille çekmişler
Temāşā eyle Oḳ Meydānı'nı ḳaşı kemānım gel
                                   Hedefdir tiriŋe dünyā

Beşikṭaş semtidir kāşānemizde rāḥat eylersin
                                 Berāber ṣarılıp yatsaḳ
Benim ey dāye-perver ṭıfl-ı nāz-ı dil-sitānım gel
                                Kuluŋ olsun saŋa lala

Ruḫuŋ mir˒ātına Vehbi baḳıp bir nev ġazel yazmış
                               Efendim pek güzel yazmış
Şeker gibi oḳu ey ṭūṭi-yi şirin-zebānım gel
                          Lebiŋ būs eylerim amma

Yrd. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE, SÜNBÜL-ZÂDE VEHBÎ DÎVÂNI, Kahramanmaraş 2012

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

SEYYİD VEHBİ ŞİİRLERİ

SEYYİD VEHBİ HAYATI VE ESERLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi