Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ETME AHVAL-İ HALKI İSTİFSAR - OSMANZADE TAİB

HİCVİYE

Etme ahvâl-i halkı istifsâr
Nakl idersem keder verir zirâ

Çıkdı âteş bahâsına heyzüm
Satılur dirhem ile ‘ûd- âsâ

Yâ kömür şöyle kim gubârı dahi
Tûtya oldu dîdeye hâlâ

Revgan-i dil erimede şeb ü rûz
Mum deyu şem’a-veş yanup fukarâ

Ser-i dervişde bir küleh görse
Bal kabağı sanup kapar gurebâ

Cümle eşya bahâdadır şimdi
Sirkeden gayrı yok rahîz aslâ

Koltuğunda somun sanup sevinir
Bir fakir olsa müptelâ-yı vebâ

Her taraftan zahire gelmekde
Pür sefâin ile leb-i deryâ

Yok mahâzinde yer ayak basacak
Öyle memlû zehâyir ü eşyâ
...

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

OSMANZADE TAİB HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

OSMANZADE TAİB - ÇIKTI ATEŞ PAHASINA ODUN (HİCVİYE) İNCELEMESİ

OSMANZÂDE TÂİB ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi