Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

TEKMÎL-İ CÜNÛN İTMEĞE HÂMÛN ELE GİRSE -VECDİ 

GAZEL

Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün

Tekmîl-i cünûn itmeğe hâmûn ele girse
Âvâreliğe vâdî-i Mecnûn ele girse

Çâk-i dil-i Mecnûna ilâc itmek olurdu
Bir kere girîbân-ı Felâtûn ele girse

Ser-tâ-be-kadem hâr gibi pençe olurdum
Çâk eylemeğe dâmen-i gerdûn ele girse

El vırmedi çün subha be-dest olmağa tâli’
Bârî bir ayağ-ı mey-i gülgûn ele girse

Mestâne iken zülf-i girih-gîre sarılsam
Ser-rişte-i zevk-ı dil-i mahzûn ele girse.

El çekdi o şûh eşkimi silmekden usandı
Kan ağlamağa dîde-i pür-hun ele girse.

Hûbân-ı Sıtânbula yetişmez yine Vecdî
Bezl itmeğe sermâye-i Kârûn ele girse.

 

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Divaneliği tamamlamak için o büyük sahralar ele geçse: başıboş dolaşabilmek için Mecnûn’un yaşadığı vadiler ele geçse.

Eğer Eflâtun’un yakası bir defa ele geçse idi, o, yaralı Mecnûn’a ilaç etmek mümkün olurdu.

O feleğin yakası bir elime geçseydi, onu baştan ayağa yırtmak için pençe olurdum.

Talih, aydınlığa çıkmamız için elimizden tutmadı. Ama hiç olmazsa bir gül renkli şarap kadehi vermeliydi.

Sarhoş iken, sevgilinin düğüm düğüm zülfüne dolaşsam; böylece o mahzun gönlümün bağlı olduğu ipin ucunu yakalasam.

O sevgili benden el çekti, gözyaşlarımı silmekten usandı. Ama hiç olmazsa, kan ağlamak için, o kanlı yaş dolu gözlerim ele geçse…

İstanbul’un güzellerine harcamak üzere Karun’un hazineleri bizim olsa, ey Vecdî, yine de yetmez, kâfi gelmez.

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

VECDİ'NİN ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi