Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GAMZESİ KAN DÖKMEDE MÜJGÂNA ÇEKMEZ İHTİYÂC - CEVRİ İBRAHİM ÇELEBİ

GAZEL

Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

Gamzesi kan dökmede müjgâna çekmez ihtiyâc
Öyle hûnî hançer-i bürrâna çekmez ihtiyâc

Çeşm-i şûhı meclis-ârâ-yi nezaket olmağa
Güft u gûy-ı gamze-i fettâna çekmez ihtiyâc

Gamzesi nûş etse çeşmi ana rağmen kan içer
Bir birine ol iki mestâne çekmez ihtiyâc

Şöyle virmiş nakd-ı cân u dil gınâ ol şûha kim
Sîm-i eşk-i âşık-ı giryâna çekmez ihtiyâc

Eşk-i dîde hûn-ı dil Cevrîye sermâye yeter
Dürr-i deryâya akîk-ı kâna çakmez ihtiyâc

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Onun yan bakışı kan dökmekte kirpiklere ihtiyaç duymaz! Öyle kan dökücü, keskin hançere ihtiyaç duymaz!

Şuh gözü, nezâket meclisini süsleyici olmağa, Fitneci yan bakışının dedikodusuna ihtiyaç çekmez.

Yan bakışı içse, gözü ona rağmen kan içer. Birbirine o iki sarhoş ihtiyaç çekmez.

O şûha, can ile gönül gönle gınâ vermiş ki, Ağlayan âşığın gözyaşının gümüşüne ihtiyaç çekmez.

Cevrî’ye sermâye olarak gözyaşı ile gönül kanı yeter. Denizin incisine, ocağın akîk taşına ihtiyâç çekmez.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

CEVRİ - BİR SENCİLEYİN MEST-İ MEY-İ NAZ ELE GİRMEZ İNCELEME

CEVRİ İBRÂHİM ÇELEBİ HAYATI ve ESERLERİ

CEVRİ İBRAHİM ÇELEBİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi