Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ÇARHA BAŞ EĞMEK İSE RÜTBE-İ ULYÂYA SEBEB. - CEVRİ İBRAHİM ÇELEBİ

GAZEL

Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün

Çarha baş eğmek ise rütbe-i ulyâya sebeb.
Ya nedir secde-i mihrâb- ı temennâya sebeb
 
Olmasa devr-i felek vâsıta-ı lutf-ı kazâ
Her deni bulmaz idi devlet-i dünyayâ sebeb

Ehline çünki olur bâ’is-i noksân-ı ma’âş
Ya nedir kesb-i kemâl itmede gavgâya sebeb

Ehl-i dil sanma zarûretden olur müstağnî
İstese bulmaya mı pâye-i a’laya sebeb

Alınur gerçi bu bâzârda kâlâ-yı murâd
Olur ammâ yine Cevrî ana sermâye sebeb

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Yüksek rütbeye sebep feleğe baş eğmek ise, dilek mihrâbına secde etmenin sebebi nedir?

Kazanın lütfuna vâsıta, feleğin devretmesi olmasa, Her alçak dünya devletine sebep bulmaz.

Ehline, geçimini sağlamasının azlığna sebep olacaksa, olgunluk kazanmak için kavgaya sebep nedir?

Gönül ehli sıkıntıdan müstağni olur sanma! İstese yüksek pâye için sebep bulamaz mı?

Gerçi bu pazarda arzu kumaşı alınır. Ey Cevrî, ama yine de ona sermaye sebep olur!

  

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

CEVRİ - BİR SENCİLEYİN MEST-İ MEY-İ NAZ ELE GİRMEZ İNCELEME

CEVRİ İBRÂHİM ÇELEBİ HAYATI ve ESERLERİ

CEVRİ İBRAHİM ÇELEBİ ŞİİRLERİ

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi