Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

MEST EDER HÜŞYÂRI AŞKIN DÂSTÂNI BÖYLEDÜR - CEVRİ İBRAHİM ÇELEBİ

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Mest eder hüşyârı aşkın dâstânı böyledür
Âşıkın keyfiyet-i râz-ı nihanı böyledür

Dâğ-ı ümmîd-i temennâdan tehîdür sînesi
Merd-i sâhib-himmet-i fakrun nişânı böyledür

Zehre şeker hâre gül cevre vefâ ol dâyimâ
Âlem-i fânide resm-i zindegânî böyledür

Telh olur âhır humârından dimâğ-ı cân u dil
Lezzet-i sahbâ-yı zevk-ı dehr-i fâni böyledür

Nükte-i eş’âr-ı Cevrî aklı deng ü lâl ider
Âşinâ-yı râz-ı irfânın lisânı böyledür

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Aklı başında olanı sarhoş eder, aşkın hikâyesi böyledir. Âşıkın gizli sırrının niceliği böyledir.

İhtiyaçsızlık gibi himmet sahibi adamın sinesi. Dilek ümidi ile yaralanmaktan boş olma gibi nişanı olur.

Dâima zehre şeker, dikene gül, eziyete vefâ eyle! Fâni dünyada yaşamanın yolu böyledir.

Can ile gönlün dimâğı, sonunda onun mahmurluğundan acı duyar. Fânî zamanın zevkinin surâhisinin tadı böyledir.

Cevrî’nin şiirlerinin nüktesi aklı hayrete ve suskunluğa götürür. İrfânın sırrını bilenlerin dili böyledir.

 

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

CEVRİ - BİR SENCİLEYİN MEST-İ MEY-İ NAZ ELE GİRMEZ İNCELEME

CEVRİ İBRÂHİM ÇELEBİ HAYATI ve ESERLERİ

CEVRİ İBRAHİM ÇELEBİ ŞİİRLERİ

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi