Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

NE ELE SÂĞAR ALUR ÇEŞMİ NE MEYHÂNE BİLÜR - CEVRİ İBRAHİM ÇELEBİ

GAZEL

Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün

Ne ele sâğar alur çeşmi ne meyhâne bilür
Sorsan ammâ yine âlem anı mestâne bilür

Gamzesiyle o perînin nice söyleşmek olur
Dil-i dem-beste ne efsûn u ne efsâne bilür

Nâz eder çeşmi ne uşşâka ne ağyâra bakar
Öldürür gamzesi ne yâr u ne bîgâne bilür

Yakdı yandırdı mahabbet beni bir âteş ile
Ki tef ü tâbım ne şem’ u ne pervâne bilür

Komasa genc-i gamı gayr-i mahalde nola aşk
Dil-i Cevrî gibi bir hâne-i vîrâne bilür

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Gözü ne ele bardak alır ne de meyhane bilir! Sorsan ama yine âlem onu sarhoşça bilir.

O peri gibi güzel sevgilinin yan bakışıyla nasıl söyleşmek olur? Nefesi kesilmiş gönül, ne büyü bilir ne de efsane bilir?

Gözü ne âşıklara bakar, ne başkalarına bakar, nâz eder! Yan bakışı öldürür: ne dost ne yabancı bilir !

Muhabbet beni bir ateş ile yaktı yandırdı. Benim ateşimi ve hararetimi ne mum, ne pervane bilir!

Aşk, gam hazinesini başka yerde koymasa n’olur? Cevrî’nin gönlü gibi bir viran hâne bilir.

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

CEVRİ - BİR SENCİLEYİN MEST-İ MEY-İ NAZ ELE GİRMEZ İNCELEME

CEVRİ İBRÂHİM ÇELEBİ HAYATI ve ESERLERİ

CEVRİ İBRAHİM ÇELEBİ ŞİİRLERİ

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi