Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

LEBLERİ GÜFTÂRA GELSE HEM-ZEBÂNİ NÂZ OLUR - CEVRİ İBRAHİM ÇELEBİ

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Lebleri güftâra gelse hem-zebâni nâz olur
Bildürür lutf-ı kelâmın tercemânı nâz olur

Gamzesi bir şîveye bin minnet isterken yine
Zümre-i ehl-i niyâza imtinânı nâz olur

Çeşmine bâb-ı kitâb-ı işveden kılsan süâl
Başlasa takrîre hep şerh u beyânı nâz olur

Fitne-engîz olmağa etdikçe tedbîr ol nigâh
Mahrem-i halvet-geh-i râz-ı nihânı nâz olur

Nâzdan hâlî değil bir lahza Cevrî çeşm-i yâr
Mest ü pür-h'ab olsa lâbüd pâsbânı nâz olur

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Dudakları söze gelse, onunla nâz aynı dili konuşur. Sözünün lütfunu bildirir, tercümanı nâz olur.

Yan bakışı bir cilveye bin minnet isterken yine yalvarmayı bilenlerin topluluğuna minneti nâz olur.

Gözüne işve kitabının bölümünden sorsan, o da anlatmaya başlasa açıklaması ve ifadesi hep nâz olur.

O bakış fitne gizleyici olmaya çare aradıkça, gizli sırrının gizli köşesini bilen yine nâz olur.

Ey Cevrî sevgilinin gözü, bir lahza nâzdan uzak değil, sarhoş ve uyku dolu olsa mutlaka bekçisi nâz olur.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

CEVRİ - BİR SENCİLEYİN MEST-İ MEY-İ NAZ ELE GİRMEZ İNCELEME

CEVRİ İBRÂHİM ÇELEBİ HAYATI ve ESERLERİ

CEVRİ İBRAHİM ÇELEBİ ŞİİRLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi