Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BİR SENCİLEYİN MEST-İ MEY-İ NÂZ ELE GİRMEZ - CEVRİ İBRAHİM ÇELEBİ

GAZEL

Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün

Bir sencileyin mest-i mey-i nâz ele girmez
Bir bencileyin âşık-ı serbâz ele girmez

Bir sencileyin fitne-i mestûr bulunmaz
Bir bencileyin âyine-i râz ele girmez

Bir sencileyin hüsn ile yektâ güzel olmaz
Bir bencileyin aşk ile mümtâz ele girmez

Bir sencileyin gonçe-lebin vasfına kâdir
Bir bencileyin nâdire-perdâz ele girmez

Bir sencileyin yok dil-i Cevrî ile hemdem
Bir bencileyin mahrem ü demsâz ele girmez

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Bir sencileyin, nâz şarabının sarhoşu ele girmez. Bir bencileyin, başıyla oynayan âşık ele girmez.

Bir sencileyin örtülü fitne bulunmaz. Bir bencileyin sır aynası ele gelmez

Bir sencileyin güzellik içinde tek kalan güzel bulunmaz. Bir bencileyin aşk ile seçilmiş kimse ele girmez.

Bir sencileyin gonca dudaklının vasıflarını söylemeye gücü yeten, bir bencileyin eşine rastlanmayan söz söyleyen ele girmez.

Bir sencileyin Cevrî'nin gönlü ile beraber olan yok! Bir bencileyin mahrem ve uygun ele girmez.

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

CEVRİ - BİR SENCİLEYİN MEST-İ MEY-İ NAZ ELE GİRMEZ İNCELEME

CEVRİ İBRÂHİM ÇELEBİ HAYATI ve ESERLERİ

CEVRİ İBRAHİM ÇELEBİ ŞİİRLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi