Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

HÂL-İ DİLİ OL GAMZE-İ FETTÂN İLE SÖYLEŞ - CEVRİ İBRAHİM ÇELEBİ

GAZEL

Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün

Hâl-i dili ol gamze-i fettân ile söyleş
Esrâr sözin nükte-şinâsân ile söyleş

Oldunsa rumûz-ı nigeh-i şûhuna vâkıf
Ma'nâsını tenhâ dil ü cân ile söyleş

Keşf eyleme nâdâna sakın nükte-i çeşmin
Mestâne-i ney zümre-i rindân ile söyleş

Âdâbı gözet dilberi gördükde hamûş ol
Ne âh ile ne çâk-i girîbân ile söyleş

Kem-mâyelere bahş-ı me'ânîde söz açma
Cevrî gibi üstâd-ı sühandan ile söyleş

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Gönlün hâlini o fitneci yan bakışla söyleş! Sırlar sözünü nükteyi bilenlerle söyleş!

Onun şuh bakışının işâretini anladınsa, mânâsını tenhâca gönül ve cân ile söyleş

Gözünün nüktesini sakın câhillere açma! Neyin sarhoşu rindler topluluğu ile söyleş!

Yolu yordamı gözet, dilberi görünce sus! Ne âh ile ne de yaka yırtma ile söyleş!

Mayasızlara, asâleti olmayanlara, mânâları behşetmekten söz açma! Cevrî gibi söz bilen üstâdla söyleş!

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

CEVRİ - BİR SENCİLEYİN MEST-İ MEY-İ NAZ ELE GİRMEZ İNCELEME

CEVRİ İBRÂHİM ÇELEBİ HAYATI ve ESERLERİ

CEVRİ İBRAHİM ÇELEBİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi