Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

CÂM ALDIK ELE GÜL GİBİ HANDÂNLIĞIMIZ VAR - CEVRİ İBRAHİM ÇELEBİ

GAZEL

Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün

Câm aldık ele gül gibi handânlığımız var
Bülbül gibi şevk ile gazel-h'ânlığımız var

Âzâdeyiz endîşe-i esbâb-ı hevesden
Derviş'i mücerred gibi sultânlığımız var

Arz etme bize bûy-ı ser-i zülf-i ümidi
Ey bâd-ı heves şimdi perîşânlığımız var

Meyhâne vü mescidde ibâdet eder olduk
Sûfî bize ta'n etme Müselmânlığımız var

Tahsîl-i murâd-ı dil içün yok yere Cevrî
Sarf etdiğimiz ömrü peşîmanlığımız var

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Elimize bardak aldık, gül gibi gülmekliğimiz var. Bülbül gibi, şevk ile gazel okuyuculuğumuz var.

Hevese ait şeylerin düşüncesinden kendimizi kurtarmışız. Her şeyden el etek çekmiş derviş gibi sultanlığımız var.

Ey heves rüzgârı, bize ümid zülfünün ucunun kokusunu bile arz etme, bizim şimdi perişanlığımız var.

Sufî bize ta'n etme, meyhane ve mescidde kulluk etmekteyiz, bizim de müslümanlığımız var.

Ey Cevrî, gönlün muradını elde etmek için harcadığımız ömre pişmanlığımız var.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

CEVRİ - BİR SENCİLEYİN MEST-İ MEY-İ NAZ ELE GİRMEZ İNCELEME

CEVRİ İBRÂHİM ÇELEBİ HAYATI ve ESERLERİ

CEVRİ İBRAHİM ÇELEBİ ŞİİRLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi