Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

HER GÖZİ CELLÂD-I BÎ-RAHMIN HELÂKİDİR GÖNÜL - CEVRİ İBRAHİM ÇELEBİ

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Her gözi cellâd-ı bî-rahmın helâkidir gönül
Râh-ı aşkın sâlik-i bî-vehm ü bâkidir gönül

Âsuman-ı himmetin geh âfitâb-ı enveri
Geh zemin-i hayretin bir zerre hâkidir gönül

Her sehî-kadd ü semenberler nola meyl etseler
Bâğ-ı aşkın cûybâr-ı sâf u pâkidir gönül

Halvet-i zühdün gehî bir şeyh-ı dâmen-çidesi
Bezm-i şevkın gâh mest-i câme-çakidir gönül

Nâtüvân u bî-mecâl olsa nola Cevrî gibi
Bir gözü bîmâr şûhun derd-nâkidir gönül

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Gönül, her gözü merhametsiz cellâdın helâkine sebep olur. Gönül, aşk yolunun vehimsiz ve korkusuz sâlikidir.

Gönül bazen himmet göğünün aydın güneşi, bâzen hayret yerinin bir zerre toprağıdır.

Servi boylular ve yasemen göğüslüler gönül verseler nolur? Gönül, aşk bahçesinin saf ve temiz deresidir.

Gönül, bâzan zühdün halvet köşesi, bâzan bir eteğini dermiş şeyh, bâzan da şevk meclisinin elbisesini yırtan sarhoştur.

Gönül, Cevrî gibi güçsüz ve mecalsiz olsa nolur? Çünkü bir gözü hasta şûh sevgilinin derdlisidir.

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

CEVRİ - BİR SENCİLEYİN MEST-İ MEY-İ NAZ ELE GİRMEZ İNCELEME

CEVRİ İBRÂHİM ÇELEBİ HAYATI ve ESERLERİ

CEVRİ İBRAHİM ÇELEBİ ŞİİRLERİ

 

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi