Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GELİR MİHMAN-I GAM CANA ... - TAŞLICALI YAHYA 

GAZEL

Gelir mihmân-ı gam cânâ şeb-i firkat hücum eyler
Gönül zenbûr-veş inler ne bal eyler ne mum eyler

Cihanda rind odur uğratmayıp âlâm-ı dünyayı
Muvâfık yar ile bir kuşede def-i gumûm eyler

Hat-ı ruhsârının sevdâsın etse dil ba’îd olmaz
Biraz da Çin’i görsün çok zamandır seyr-i Rum eyler

Nice can vermeyim bûy-ı dil-âvizine dildârın
Müşerref eyledikçe bezmi tebşîr-i kudüm eyler

Taayyünden halas olur bu bezmin hemdemi Yahya
Habab-ı sagar-ı sahbâ gibi mahv-ı rüsum eyler

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Gam gelip cana misafir olur, ayrılık gecesi hücuma geçer. Zavallı gönül eşek arısı gibi inler ama ortaya ne bal çıkar ne de mum.

Bu dünyada rind ona derler ki yanına dünya elemlerini uğratmayıp uygun bir sevgili bulur ve bir köşeye çekilip gamlarından kurtulur.

Gönlün kendisini sevgilinin yanağındaki ayva tüylerine kaptırması uzak ihtimal değil.. O ne zamandır Rum’u seyretmekte idi, ¡imdi biraz da Çin’i görsün.

Sevgilinin gönül çelen kokusuna nasıl can vermeyeyim ki meclisi şereflendirdikçe sevgilinin gelişini önceden müjdeler.

Yahya! Bu meclisin mensubu taayyünden (görünmekten, ¡ekil ve buud sahibi olmaktan) kurtulur ve içki kadehinin kabarcığı gibi şeklini mahveder.

 

Not: Gazelin şerhini Cihan Okuyucunun Gazel Bahçesi adlı kitabında bulabilirsiniz

 

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

TAŞLICALI YAHYA HAYATI ve ESERLERİ

TAŞLICALI YAHYA'NIN ŞİİRLERİ

ŞEHZADE MUSTAFA'YA MERSİYE - TAŞLICALI YAHYA

YAHYA BEY (Ö. 1582) -DAR-I DÜNYA DELİ GÖNLÜM GİBİ VİRAN OLSA

SON EKLENENLER

Üye Girişi