Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ÂŞIKUN AŞKI HAKÎKATDA TARİKAT YOLIDUR - TAŞLICALI YAHYA 

GAZEL

Fe’ilâtün / fe’ilâtün / fe’ilâtün / fe’ilün

Âşıkun aşkı hakîkatda tarikat yolıdur
Zâhidâ her elifi sînede vahdet yolıdur

N’ola yerden göğe âh eylesem ol mâhı görüp
Görinen âh değül mihr ü muhabbet yolıdur

Başumuz kûh-ı elem oldu görinen iki kaş
Birisi râh-ı fenâ vü biri gurbet yolıdur

Aşk derbendi imiş dîde-i âşık bu gönül
Kârbân-ı gâmu endâh u meşakkat yolıdur

Gâfil olma yol eri yolda gerek ey Yahyâ
Aşk yolında ölüm âşıka vuslat yolıdur

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Aslında aşıkın aşkı tarikat yoludur. Ey zahid onun her elifi sinede vahdet yoludur.

O ay yüzlü sevgiliyi görünce yerden göğe ah etsem n’ola? Görünen ah değil sevgi ve dostluk yoludur.

Başımız elem dağı oldu. Görünen iki kaşınsa biri fenâ yolu biriyse gurbet yoludur.

Aşığın gözü aşk geçidi bu gönülse gam, sıkıntı ve dert kervanı yoludur.

Ey Yahyâ aldanıp oyalanma. Yolcu yolunda gerek. Aşk yolunda ölüm, aşıka kavuşma yoludur.

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

TAŞLICALI YAHYA HAYATI ve ESERLERİ

TAŞLICALI YAHYA'NIN ŞİİRLERİ

ŞEHZADE MUSTAFA'YA MERSİYE - TAŞLICALI YAHYA

YAHYA BEY (Ö. 1582) -DAR-I DÜNYA DELİ GÖNLÜM GİBİ VİRAN OLSA

SON EKLENENLER

Üye Girişi