Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

SENİ HÛB ANLAMIŞUZ HUSREV-İ HÛBÂN BİLÜRÜZ - TAŞLICALI YAHYA 

GAZEL

Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün

Seni hûb anlamışuz husrev-i hûbân bilürüz
Kâkülün gibi ser-âmedlere sultân bilürüz

Dil-rübâlar yegi begler begisin sultânum
Kulunun kulına kul olmagı unvân bilürüz

Yâr elinden iniler ney gibi yanar yakılur
Biz bu âşıklar alayını neyistân bilürüz

Yân cân gülşenine belki cinân gülşenine
Togrusın mı diyelüm serv-i hırâmân bilürüz

Zinde kıl adunı Yahyâ gibi cânun var ise
Yârsuz âşıkı bî-hâlet ü bî-cân bilürüz

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Seni güzel bilir güzeller sultanı sayarız. Kısacası kâkülün gibi önde gelenlere padişah tutarız.

Sultanım sen gönül alan güzellerin tercih ettiği beyler beyisin. Biz senin kuluna kul olmayı şeref biliriz.

Yar elinden inleyip ney gibi yanıp yakılan bu âşıklar alayını bir ney ülkesi olarak tanırız

Doğrusunu söyleyeyim yâri can, belki de cennet bahçesine salınan servi biliriz

Eğer canın varsa adını Yahya gibi diri tut. Sevgilisiz aşığı biz halsiz ve cansız olarak biliriz.

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

TAŞLICALI YAHYA HAYATI ve ESERLERİ

TAŞLICALI YAHYA'NIN ŞİİRLERİ

ŞEHZADE MUSTAFA'YA MERSİYE - TAŞLICALI YAHYA

YAHYA BEY (Ö. 1582) -DAR-I DÜNYA DELİ GÖNLÜM GİBİ VİRAN OLSA

SON EKLENENLER

Üye Girişi