Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

YÂRA GEÇMİŞLER BENİ BİRKAÇ MÜNÂFIKLAR - TAŞLICALI YAHYA 

GAZEL 3

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Yâra geçmişler beni birkaç münâfıklar
Meded zâyi oldu bunca yıllık âşinâlık medet

İçürüp âl ile her dem ol gözi mestaneyı
Od salarlar cânuma bir niçe fâsıklar meded

Câme-i gülgûn ile âdemler öldürür nigâr
Girdi gül gibi boyınca kana yazıklar meded

Hâba varmışken öpermiş dest-i cânânı rakîp
Olur imiş uyur ardınca uyanıklar meded

Hâleti nez'üzre Yahyâ vuslatun adın anar
Bu ecel uykusudur bîçâre sayıklar meded

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Birkaç münâfık beni sevgiliye geçmiş meded! Bunca yıllık dostluğa yazık oldu meded!

Bir gurup kötü düşünceli o sarhoş gözlüyü hile ile içirerek, bağrımı yakarlar n’olur yardım edin.

O güzel al elbiseler giymeler insanı öldürür: yazık gül gibi boyunca kana girdi.

Rakip, sevgili uyurken elini öpermiş: Meğer uyuyanın arkasından uyanıklar fırsat gözetirmiş, yetişin.

Yahyâ can teslim ederken bile sevgiliye kavuşmayı dilden düşürmez: Bu ecel uykusudur, zavallı, yazık, sayıklıyor

 

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

TAŞLICALI YAHYA HAYATI ve ESERLERİ

TAŞLICALI YAHYA'NIN ŞİİRLERİ

ŞEHZADE MUSTAFA'YA MERSİYE - TAŞLICALI YAHYA

YAHYA BEY (Ö. 1582) -DAR-I DÜNYA DELİ GÖNLÜM GİBİ VİRAN OLSA

SON EKLENENLER

Üye Girişi