Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

KÂŞKÎ BİN CANUM OLAYDI BENİM EY GONCA-LEB - TAŞLICALI YAHYA 

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Kâşkî bin canum olaydı benim ey gonca-leb
Cevrüni bin cân ile tâ kim çekeydüm rûz u şeb

Çeşm-i mestündür araya fitneye bais olan
Bu dil-i mansûrumı asmaga zülfündür sebeb

Aşkı bir vâdiye irgürdi dil-i dîvâne kim
Furkatüne râzî oldı vuslatı itmez taleb

Devlet anun kim lebunle zindegânî eyleye
Vây ana kim ol hârâmi gözlerün ede gazab

Pâdişâhum hey ne müskil derd imiş sevmek seni
Gelmesün kullar başıma ışbu hâl-i bü'l-aceb

Âşık-ı dîvânesini tasa tutarmış ol perî
Ellerün deduklerü bir bir başuma geldi hep

Âşık-ı bîmârun ey Yahyâ vucûdi beytine
Aşk-ı yan zelzele olur misâl-i tâb-i teb

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

N'olaydı ey gonca dudaklı sevgili, bin canım olaydı da derdini gece gündüz çekeydim.

Arada ortalığı karıştıran sarhoş gözündür: bu Mansûr'a benzeyen gönlümün asılmasına zülfün sebep olmuştur.

Deli gönül aşkı öyle bir vadiye getirdi ki, artık senin ayrılığına razıdır ve sana kavuşmayı da istemez.

Dudaklarının şerbetinden içip hayat bulanlara ne mutlu: Harâmî gözlerini uğrayanınsa vay hâline.

Sultanım, seni sevmek ne müşkül dertmiş meğer! Bu görülmedik hal kimsenin basına gelmesin.

O peridîvâne âşığını tasa tutarmış: Başkalarının söyledikleri bir bir basıma geldi hep.

Ey Yahyâ! Sevgilisinin aşkı, hasta aşığın vücudu binasına sıtma titremesi gibi sarsıntı verir.

 

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

TAŞLICALI YAHYA HAYATI ve ESERLERİ

TAŞLICALI YAHYA'NIN ŞİİRLERİ

ŞEHZADE MUSTAFA'YA MERSİYE - TAŞLICALI YAHYA

YAHYA BEY (Ö. 1582) -DAR-I DÜNYA DELİ GÖNLÜM GİBİ VİRAN OLSA

SON EKLENENLER

Üye Girişi