Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

DİL-İ PÜR-ÂTEŞ-İ UŞŞÂKDUR ÇÜNKİM HARÎDAR - ŞEYHÜLİSLAM BAHÂÎ

GAZEL

Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün

Dil-i pür-âteş-i uşşâkdur çünkim harîdar
N’ola ol Yûsuf-ı hüsnüm olursa germ bâzârı

Bitürmez şûre-zâr-ı sînesinde âşık-ı zârın
Gül-i dâğ-ı belâdan gayri eşk-i çeşm-i hûn-bârı

Acep mi şerhalardan sînem üzre dallar salsa
Dıraht-ı gam ki hûn-âb-ı ciger nûşetmedir kârı

Sadâsın kûh dinlerdi figân ettikçe inlerdi
Benûm gibi değildi kûhken var idi gam hârı

Ruh-ı rengîn ü la’l-i şekkerin vasfeder dâim
Bahâyî’nin nola rengîn ü şîrîn olsa eş’arı

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

O güzellik Yusuf’unun pazarı böyle hararetli olursa şaşacak ne var? Çünkü onun müşterileri gönülleri yanan âşıklardır

Bu ağlayıp sızlayan âşığın kanlı gözyaşları, onun çorak bir toprağa benzeyen sinesinde ancak belâ yarasından ibaret bir gül bitirebilir.

İşi gücü ciğerin kanlı suyunu içmek olan gam fidanının, gönlümdeki yarık ve dilimlerden dal budak salmasına şaşılır mı?

Dağ deviren Ferhâd benim gibi değildi. Onun dert ortağı vardı. Dağ onun sesini dinler, feryadına cevap verirdi.

Bahâyî’nin şiiri göz alıcı ve tatlı olursa buna hiç şaşırmayınız. Çünkü onun şiiri hep sevgilinin rengârenk yanağı ile şeker gibi dudağından söz eder.

İLGİLİ İÇERİK

ŞEYHÜLİSLÂM BAHÂYÎ - DAĞITTIN HAB-I NAZ-I YARİ EY FERYAD NEYLERSİN İNCELEME

DİVAN ŞİİRLERİ

ŞEYHÜLİSLAM BAHÂÎ MEHMED EFENDİ HAYATI ve ESERLERİ

ŞEYHÜLİSLAM BAHAİ MEHMED EFENDİ ŞİİRLERİ

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi