Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

DİLİMDE BULMADI CÂY-I KARÂR CÛY-I ÜMÎD - ŞEYHÜLİSLAM BAHÂÎ

GAZEL

Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

Dilimde bulmadı cây-ı karâr cûy-ı ümîd
Gülüp açılmadı mânend-i gonce rûy-ı ümîd

Misâl-i nefha-i gül mâye-i zükâm oldı
Meşâm-i cânıma ol dem ki erdi bûy-ı ümîd

Olursa cilve-ger-i câm bezm-i istiğnâ
Garîb neş'e verir bâde-i sebû-yı ümîd

Olursa hıtta-i mülk-i dilümde şehrâyîn
Yine açılmaya dükkân-ı çarsû-yı ümîd

Eder gürîz tutan nâ-murâdlık semtin
O râhtan ki ola müntehâ-yı kûy-ı ümîd

Bahâyî gam yeme çevgân-ı âhın anı kapar
Kıbâb-ı çerhe de âvîze olsa gûy-ı ümîd

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Ümit ırmağı, gönlümde karar kılacak bir yer bulamadı Ümidin yüzü, gonca gibi gülüp açılmadı.

Ümidin kokusu, gül kokusu gibi canımın burnuna ulaşınca, (şifa olacak yerde), nezle olmama yol açtı.

Ümit testisinin şarabı, dünyaya değer vermeyenlerin meclisinde alışılmadık bir lezzet kazanır, değişik bir neşe verir.

Gönül mülkünün ülkesinde şehrâyîn olursa, ümîd çarşısının dükkânları yine açılmasın

 

İLGİLİ İÇERİK

ŞEYHÜLİSLÂM BAHÂYÎ - DAĞITTIN HAB-I NAZ-I YARİ EY FERYAD NEYLERSİN İNCELEME

DİVAN ŞİİRLERİ

ŞEYHÜLİSLAM BAHÂÎ MEHMED EFENDİ HAYATI ve ESERLERİ

ŞEYHÜLİSLAM BAHAİ MEHMED EFENDİ ŞİİRLERİMuradını alamamış isteklerine kavuşamamış insanlar, ümit köyüne giden yola girmekten kaçınırlar

Bahâyî üzülme, gam yeme. Ümidin topu, feleğin kubbesine asılmış bile olsa, senin âhının çevgânı onu bulup kapacaktır.

SON EKLENENLER

Üye Girişi