Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

EY ŞÛH İŞİNE ÂŞIK-I ZÂRIN YARAMAZSIN -ENDERUNLU VÂSIF

GAZEL

Ey şûh işine âşık-ı zârın yaramazsın
Gâyetle güzel tâzesin ammâ yaramazsın

Yüz bin dil-i işkeste yatur bir ser-i mûda
Ey şâne niçün zülfün arayıp taramazsın

Sende bu denâ'et var iken sûfî o şûhun
Bel bel beline nâfile bakma saramazsın

Ol tâze nihâlin bu yazın mîve-i vaslın
Bîhûde talab etme gönül koparamazsın

Var yok ne ise sohbet-i zâhid kulak asma
Söz remz-i mu'ammâ-yı dehendir varamazsın

Bel bağlama ser-rişte-i gîsû-yı ümîde
Gavgâ-yı elemden başım kurtaramazsın

Pek inceden ince arama Vâsıf o şûhun
Sen bahs-i miyânında kılı kırk yaramazsın

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Ey güzel! İnleyen âşığın işine yaramazsın, son derece genç ve güzelsin ama çapkınsın.

Saçının her telinin ucunda bin kırık gönül yatar. Ey tarak! Neden o güzelin saçını arayıp taramazsın?

Ey kaba sofu! Boşuna aptal aptal o güzelin beline bakma. Sende bu adililk varken onu kucaklayamazsın.

Ey gönül! Bu yaz o taze fidana kavuşup da meyvesini koparamazsın, boşuna isteyip durma

Zahid var dersin, yok desin kulak asma. Söz konusu olan, (varlığı yokluğu belirsiz) ağız gibi bir muammanın rumuzudur. Bu sırrı anlayamazsın.

Bir güzele benzeyen umudun, saçının ucuna bel bağlama. Üzüntülerinden başın kurtaramazsın.

Vâsıf! O kadar da inceden inceye araştırma. Sen o güzelin belini ifade etme konusunda kılı kırk yaramazsın.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

ENDERUNLU VASIF ŞİİRLERİ

ENDERUNLU VÂSIF – ÇÖZÜLME EY DİL-RÜBA DİL BAĞLAYANLARDAN AÇIKLAMASI

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi