Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GÖNÜL HEVÂYA UYUP ÂRZÛ-Yİ GURBETE DÜŞMÜŞ  -NEŞATİ 

GAZEL

Gönül hevâya uyup ârzû-yi gurbete düşmüş
Reh-i safâ diyerek hârzâr-ı hayrete düşmüş

Hat-ı lebinden değil hâl-i sebz-i şevk ile tekrâr
Ümît-i âb-ı hayât ile Hızr zulmete düşmüş

Görüp arakları yer yer ruhinde tâbiş-i meyden
Çemende jâle seher nevk-i hâr-ı hasrete düşmüş

Nedir letâfet-i endâm ile o gûy-i giribân
Tamâm-ı câme-i işve o serv kamete düşmüş

Bahâr hattınişitmiş gibi Neşâtî sabâdan
Benefşe ser be-zemîn pîç ü tâb-ı haclete düşmüş

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Gönül, hevese uyup gurbet arzusuna düşmüş! Temizlik yolu diyerek hayretin dikenliğine düşmüş!

Dudağının çizgisinde değil, şevk veren yeşil beninle Hızır tekrar hayat suyunu bulmak ümidiyle zulmete düşmüş.

Jale şarabın parıltısından yanağında yer yer meydana gelen telleri görüp seher vakti, hasret dikeninin ucuna düşmüş

Vücûdunun, endamının hoşluğu ile o yaka düğmesi nedir? İşve, nâz elbisesinin tamamı o selvi boyluya düşmüş

Ey Neşâtî, bahar, sabâ melteminden senin yüzündeki tüylerin çıktığını işitmiş gibiye benzer! Menekşe, başını yere koyup utancından kıvrılıp yere düşmüş!

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NEŞATİ ŞİİRLERİ

NEŞATİ - GİTTİN AMMA Kİ KODUN HASRET İLE CANI BİLE İNCELEME...

SON EKLENENLER

Üye Girişi