Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BÎ-SAFÂ-Yİ AŞK OLUP BÎ-DERD-İ YÂR OLMAK DA GÜÇ -NEŞATİ

GAZEL

Bî-safâ-yi aşk olup bî-derd-i yâr olmak da güç
Bir sitemger âfetin cevriyle zâr olmak da güç

Evc-i istiğnâda pervâz etmedikçe murg-i dil
Pây-bend-i aşk ile âşüfte-kâr olmak da güç!

Bir nigâh-ı gamzeye tâkat getürmezken gönül
Günde bin tîr-i cefaya sînedâr olmak da güç

Va’de-i ferdâsına gâhî iderdim i’timât
Hayret-âlûd-i belâ-yı intizâr olmak da güç

Gerçi yok tâkat Neşâtî seyr-i dîdâr itmeğe
Gûşegîr-i hasret-i dîdâr-ı yâr olmak da güç

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Aşkın safâsına sevgilinin derdine olmamak da güç! Zulmetmeyi âdet edinmiş bir âfetin ile inlemek de güç

Gönül kuşu, istiğnanın doruğunda, ihtiyaçsızlığın tepesinde uçmadıkça aşka ayağından bağlı olarak perişan olmak da güç!

Gönül, bir yan bakışa dayanamazken, günde bin kez cefa okuna göğüs gelmekte güç!

‘’Yarın’’ diyerek verdiği söze, bâzen itimat ederdim. ’’Belâ’’ şaşkınlığına bulaşıp beklemek de güç

Ey Neşâtî, gerçi sevgilinin yüzünü seyretmeye gücün yok; sevgilinin yüzünün hasretiyle bir köşeye çekilmek de güç!

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NEŞATİ ŞİİRLERİ

NEŞATİ - GİTTİN AMMA Kİ KODUN HASRET İLE CANI BİLE İNCELEME...

SON EKLENENLER

Üye Girişi