Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

DİDE-İ İBRETLE BAK OL DİL-İ SİTÂRIN NAKŞINA -NEŞATİ

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Dide-i ibretle bak ol dil-i sitârın nakşına
Ey dem-â dem eyleyen inkâr cânın nakşına

Âlemi gözden geçir hem-dîde ol hurşîd ile
Olma dil-beste yine amma cihanın nakşına

Ser-nigûn bir çâh-ı pür-hûn olduğun bilmez gibi
Dil veren reng-i şafakla âsmânın nakşına

Sünbülü dûd-ı kebûd u verdi ahker pâredür
Çeşm-i hayretle nazar kıl gülsitânun nakşına

Resm-i şâdiden Neşâti bir eser kalmış mı gör
Sende insâf eyle şimdi zamânın nakşına

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Canın nakşını ey zaman zaman inkâr eden kişi. O gönül alan sevgilinin eserine ibret gözüyle bak.

Dünyayı gözden geçir. Güneşin gözüyle birlikte bak. Ama yine de cihanın şekillerine gönlünü bağlama. Cihanın cicili biçili rengine gönlünü kaptırma.

Baş aşağı çevrilmiş, kan dolu bir çukur olduğunu bilmez gibi şafak rengiyle göklerin suretine gönül veren olma.

Sümbülü bir mavi dumandır. Gülü bir ateş korudur. Bu gül bahçesinin şekline hayret gözüyle bak.

Ey Neşâti sende neşeye benzer bir iz kalmış mı gör. İnsaf eyle şimdi zamanın oyununa bir bak.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NEŞATİ ŞİİRLERİ

NEŞATİ - GİTTİN AMMA Kİ KODUN HASRET İLE CANI BİLE İNCELEME...

SON EKLENENLER

Üye Girişi